การวางแผนภาษีกับสวัสดิการของลูกจ้าง.

By: เพิ่มบุญ แก้วเขียว.
Material type: materialTypeLabelContinuing resourceAnalytics: Show analyticsPublication: 2545-2547 [2002-2004]ISSN: 0125-6580.Subject(s): การวางแผนภาษีอากร | ประโยชน์เกื้อกูลลูกจ้าง | สัญญาจ้างแรงงาน | การกู้ยืม | การฝึกอบรม -- ภาษีอากร | ทุนการศึกษา | ภาษีเงินได้ | สวัสดิการลูกจ้าง | รถรับส่งพนักงาน | เงินช่วยค่าน้ำมันรถยนต์ | เงินช่วยค่าเล่าเรียนบุตร | ค่ายานพาหนะ | ค่าทางด่วน | ค่าเครื่องบิน | กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | ค่ารักษาพยาบาล | เบี้ยขยัน | ค่าชดเชย
Contents:
ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง.
ความหมายของคำว่านายจ้างกับคำว่าลูกจ้าง.
การทำบัญชีและภาระภาษีของนายจ้าง.
คำว่าค่าจ้าง ที่ลูกจ้างได้รับตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน.
การเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของลูกจ้าง.
ประโยชน์เพิ่มของ"พนักงาน" : กรณี "สวัสดิการ" (Welfare)
In: เอกสารภาษีอากร 22, 255 (ธ.ค. 2545) ;
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Pridi Banomyong Library
Holdings: Professor Sangvian Indaravijaya Library
Holdings: Sanya Dharmasakti Library

ตอนที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง.

ตอนที่ 2 ความหมายของคำว่านายจ้างกับคำว่าลูกจ้าง.

ตอนที่ 3 การทำบัญชีและภาระภาษีของนายจ้าง.

ตอนที่ 4 คำว่าค่าจ้าง ที่ลูกจ้างได้รับตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน.

ตอนที่ 5 การเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของลูกจ้าง.

ตอนที่ 6 ประโยชน์เพิ่มของ"พนักงาน" : กรณี "สวัสดิการ" (Welfare)

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305