ผลกระทบของมาตรฐานอัตราน้ำหนักบรรทุกเอเชีย ต่อกระบวนการขนส่งของประเทศไทย.

By: ระหัตร โรจนประดิษฐ์.
Material type: materialTypeLabelContinuing resourceAnalytics: Show analyticsPublication: 2545 [2002]ISSN: 0125-7838..Subject(s): การขนส่งทางบก -- ไทย | การขนส่งระหว่างประเทศ -- เอเชีย | Trans Asia | ทางรถไฟ Thailand-Malaysia | ทางรถบรรทุก Myanmar-Thailand-Laos-Vietnam | ความร่วมมือทางการขนส่งระหว่างประเทศ In: วารสารการพาณิชยนาวี 21, 2 (ส.ค. 2545) 69-86 :แผนที่
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Sanya Dharmasakti Library

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305