สรุปกฎหมายที่สำคัญปี 2545

Contributor(s): กองบรรณาธิการ (เอกสารภาษีอากร).
Material type: materialTypeLabelContinuing resourceAnalytics: Show analyticsPublication: 2546 [2003]Notes: ภาษีการปลดหนี้ของสถาบันการเงิน, การส่งออกสินค้าในอัตราร้อยละ 0, การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ค่าขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ, กรณีเหตุอันสมควรตามมาตรา 65, การโอนกิจการบางส่วนเพื่อยกเว้นรัษฎากร, การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายค่าดอกเบี้ยและการให้บริการธนาคาร, การจ่ายเงินตาม Interest rate swap และ Cross Currency swapISSN: 0125-6580..Subject(s): ภาษีอากร -- ไทย | ธนาคารพาณิชย์ -- ภาษีอากร -- ไทย | ภาษีเงินได้ -- ไทย | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย -- ไทย | ภาษีมูลค่าเพิ่ม -- ไทย | ค่าขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ | การโอนกิจการ | การให้บริการธนาคาร | Interest rate swap | Cross Currency swapOnline resources: เอกสารฉบับเต็ม In: เอกสารภาษีอากร 22, 256 (Jan.2003) 27-52
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Pridi Banomyong Library
Holdings: Professor Sangvian Indaravijaya Library
Holdings: Sanya Dharmasakti Library

ภาษีการปลดหนี้ของสถาบันการเงิน, การส่งออกสินค้าในอัตราร้อยละ 0, การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ค่าขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ, กรณีเหตุอันสมควรตามมาตรา 65, การโอนกิจการบางส่วนเพื่อยกเว้นรัษฎากร, การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายค่าดอกเบี้ยและการให้บริการธนาคาร, การจ่ายเงินตาม Interest rate swap และ Cross Currency swap

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305