การขายห้องชุดต่ำกว่าราคาตลาด โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

By: ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.
Contributor(s): ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม.
Material type: materialTypeLabelContinuing resourceAnalytics: Show analyticsPublication: 2546 [2003]ISSN: 0125-6580.Subject(s): ภาษีเงินได้ | คดีภาษีอากร | การขายทรัพย์สินต่ำกว่าราคาตลาดOnline resources: เอกสารฉบับเต็ม In: เอกสารภาษีอากร 22, 264 (Sep.2003) 110-116
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Pridi Banomyong Library
Holdings: Sanya Dharmasakti Library
Holdings: Professor Sangvian Indaravijaya Library

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305