การพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตผลเกษตร ของประเทศไทย.

By: ธเนศ กองประเสริฐMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Analytics: Show analyticsPublisher: 2535 [1992]ISSN: 0125-8931Subject(s): อุตสาหกรรมการเกษตร In: วารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 17, 1 (ก.ค.-ธ.ค.2535) 37-52
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305