Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
ยุคทองของการสร้างตัวตนของคนที่จำเป็นต้องไม่ธรรมดา.

by ญาณิศา บุญประสิทธิ์.

Source: วารสารศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2562 [2019]Other title: Golden age of online identity formation.Online access: View online article Availability: Faculty of Journalism and Mass Communication Library (2) :

2. Journal article
สุนทรียทัศน์ของผู้ชมชาวจีนที่มีต่อละครโทรทัศน์เรื่อง "บุพเพสันนิวาส".

by สรรัตน์ จิรบวรวิสุทธิ์.

Source: วารสารศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2562 [2019]Other title: Chinese audience’s aesthetic concept about the TV drama “Bupphesannivas".Online access: View online article Availability: Faculty of Journalism and Mass Communication Library (2) :

3. Journal article
"คุมะมง" : หมีดำแก้มแดงกับการสื่อสารจังหวัดคุมาโมโต้ด้วยเรื่องเล่า (ล้วนๆ).

by ประไพพิศ มุทิตาเจริญ.

Source: วารสารศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2562 [2019]Other title: “Kumamon”: a lively little black bear and the Storytelling of Kumamoto province.Online access: View online article Availability: Faculty of Journalism and Mass Communication Library (2) :

4. Journal article
ปฐมบทแห่งวาทกรรมภิกษุณีเถรวาทไทย.

by พงษ์พันธุ์ กีรติวศิน | พนม คลี่ฉายา.

Source: วารสารศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2562 [2019]Other title: First chapter of Thai Theravada Bhikkuni discoueses.Online access: View online article Availability: Faculty of Journalism and Mass Communication Library (2) :

5. Journal article
การรับและจำหน่ายทรัพย์มรดกของพระภิกษุ : ความสัมพันธ์กับพระวินัยและปัญหาในทางปฏิบัติ.

by สมพรนุช ตันศรีสุข.

Source: วารสารนิติศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2562 [2019]Online access: View online article Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

6. Journal article
กระบวนการพัฒนานักสื่อสารงานวิจัยท้องถิ่นเพื่อเผยแพร่งานวิจัย.

by รัตติกาล เจนจัด | อมรรัฏค์ เจริญโชติธรรม | อภินันท์ ธรรมเสนา.

Source: วารสารศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2562 [2019]Other title: Development of local communicators for disseminating the research work.Online access: View online article Availability: Faculty of Journalism and Mass Communication Library (2) :

7. Journal article
จากการบริโภคในฐานะกิจกรรม...สู่วัฒนธรรมบริโภคในฐานะทฤษฎี.

by พิทยา พละพลีวัลย์.

Source: วารสารศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2562[2019]Other title: From consumption as activity…to consumer culture as theory.Online access: View online article Availability: Faculty of Journalism and Mass Communication Library (2) :

8. Journal article
คอร์รัปชันกับสังคมไทย : วาทกรรมโลกเสรีนิยมใหม่กับหนทางแก้ไขที่ขวางต้านประชาธิปไตย.

by กุลชาติ ทักษไพบูลย์.

Source: รัฐศาสตร์สารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2561 [2018]Online access: View online article Availability: Professor Direck Jayanama Library (2) :

9. Journal article
บทบาทของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นลำปางในการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน.

by รุจน์ โกมลบุตร | กรกมล ศรีวัฒน์ | ธนวรรณ ขาวเทียมสังข์ | พสิษฐ์ ชยาตุลชาต | พีรยา วิเศษสุมน | รมิตา ตั้งกุลบริบูรณ์ | สมิตานัน หยงสตาร์.

Source: วารสารศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2562 [2019] Other title: Role of local newspaper to promote sustainable tourism.Online access: View online article Availability: Faculty of Journalism and Mass Communication Library (2) :

10. Journal article
Legal models for the protection of industrial designs: a comparative study.

by Panuwat Jagkarantong.

Source: Faculty of Law, Thammasat University.Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: English Summary language: English, Thai Publisher: 2557 [2014]Availability: Sanya Dharmasakti Library;Pridi Banomyong Library;Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus;Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus (1) :

11. Journal article
กลยุทธ์การสื่อสารทางสื่ออนไลน์เพื่อโน้มน้าวใจการตัดสินใจซื้อคอนโดมีเนียมเลี้ยงสัตว์ได้.

by ณัฐชยา ไกรพรศักดิ์.

Source: วารสารนิเทศศาสตรปริทัศน์ Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2566 [2023]Other title: Online communication strategies for persuading to purchase per pet friendly condommium..Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Faculty of Journalism and Mass Communication Library (1) :

12. Journal article
กลยุทธ์การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพื่อสื่อความหมายอัตลักษณ์และสโลแกน ชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนตามแนวโอทอปนวัตวิถี: กรณีศึกษาบ้าน คลองโยง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

by สุชาดา แสงดวงดี | สุชาดา แสงดวงดี | วิเชษฐ์ แสงดวงดี | อภิวัฒน์ บุญเนรมิตร | อรรถเศรษฐ์ ปรีดากรณ์ | ภาสกร ธนานันท์ | ปัญจเวช บุญรอด | ทศพร เทียนศรี.

Source: วารสารนิเทศศาสตรปริทัศน์ Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai Spoken language: English Publisher: 2563 [2020]Other title: Participatory communication strategy to convey meaning of community identity and slogan to promote OTOP Nawatwithi community-based tourism: a case of Ban Klong Yong , Salaya Sub-district, Phuttamonthon Sub District, Nakhon Pathom Province.Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Faculty of Journalism and Mass Communication Library (1) :

13. Journal article
สาระน่ารู้กับผักพื้นบ้าน.

by วารีย์รัตน์ บุญเอก.

Source: วารสารสถาบันอาหารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

14. Journal article
ความท้าทายหลังวิกฤติเศรษฐกิจ โอกาสของประเทศไทย

by พีรพัฒน์ ตัณทวนิช | วรพรต สัมฤทธิ์เดชขจร.

Source: วารสารเศรษฐกิจและสังคมMaterial type: Mixed materialsMixed materials Publisher: 2552 [2009]Online access: View online article Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

15. Journal article
Same sex marriage and legal equality in the world.

by Nantapol Khaimuk.

Source: วารสารศาลรัฐธรรมนูญMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: English Publisher: 2557 [2014]Online access: Full Text Availability: Pridi Banomyong Library;Sanya Dharmasakti Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305