Refine your search

Your search returned 1157 results.

Not what you expected? Check for suggestions
16. Journal article
ประมูลสินเชื่อธุรกิจอสังหาฯ ยังมีให้ลุ้นกันอีกรอบ

by ไพรัช ศรีมณี.

Source: ดอกเบี้ยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

17. Journal article
การันตีค่าเช่า เกมเสี่ยงเร่งขาย ของนักพัฒนาที่ดิน

Source: ผู้จัดการรายสัปดาห์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

18. Journal article
บ.พัฒนาที่ดินปรับตัว เคลื่อนทุนสู่ธุรกิจการเงิน

Source: ผู้จัดการรายสัปดาห์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2538 [1995]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

19. Journal article
ระวังวิกฤตการเงินและเศรษฐกิจ ผลพวงความเสื่อมถอย จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

20. Journal article
ถนนเลียบคลองที่ช่องนนทรี ออกตัว ไม่แรงอย่างที่คิด

Source: ผู้จัดการรายสัปดาห์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

21. Journal article
Escrow ระบบบัญชีค้ำประกันการซื้อบ้าน ทางเลือกในการป้องกันและคุ้มครองผู้บริโภค

Source: อีคอนนิวส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

22. Journal article
ทิศทางของอสังหาริมทรัพย์ในสหัสวรรษใหม่.

by ธนาคารกรุงไทย.

Source: ผู้จัดการรายวันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (2) :

23. Journal article
อสังหาริมทรัพย์กับความอยู่รอด หลังมาตรการอุ้มจากรัฐสิ้นสุด

by สุทัศน์ นพรัตน์.

Source: ดอกเบี้ยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2546 [2003]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

24. Journal article
ยุทธการหนีตายของคนซื้อและคนขายบ้าน!!

by ฤาเดช เกิดวิชัย.

Source: ดอกเบี้ยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2541 [1998]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

25. Journal article
ต้นทุนการก่อสร้างเพิ่ม … ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ต้องเร่งปรับตัว.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

26. Journal article
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ : มาตรการกระตุ้นตลาดที่อยู่อาศัย...ฝ่าปัจจัยลบ.

Source: กระแสทรรศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

27. Journal article
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยยังไม่มีภาวะฟองสบู่ … แต่อุปทานคงค้างมีระดับสูง.

Source: กระแสทรรศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

28. Journal article
ธุรกิจบ้านจัดสรร ปี 2549 ... ชะลอตัวลง ท่ามกลางปัญหาและปัจจัยเสี่่ยง.

by เสาวลักษณ์ แสงจันทร์.

Source: เศรษฐทัศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

29. Journal article
อสังหาริมทรัพย์ 2560 ยุคที่ "ปลาใหญ่กินปลาเล็กเต็มตัว".

by ฉลองศักดิ์ สุขใจธรรม.

Source: Marketeer Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2560 [2017]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

30. Journal article
ธุรกิจอสังหาฯ วันนี้...ถึงคราวอ่อนแรง.

Source: ธุรกิจก้าวหน้าMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305