Refine your search

Your search returned 97 results.

Not what you expected? Check for suggestions
76. Journal article
พฤกษเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของชาเล็บรอก

by บุษราคัม สิงห์ชัย | จันทร์จิรา ขอจุลซ้วน | ปาริฉัตร ด้วงทอง.

Source: วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2560 [2017] Other title: Phytochemicals and biological activities of Toddalia asiatica tea.Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1) :

77. Journal article
วอเตอร์เครสพืชน้ำทรงพลัง.

by ชูขวัญ ทรัพย์มณี.

Source: วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Other title: Watercress..Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

78. Journal article
การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดผักแพวในหลอดทดลองและในร่างกายของหนูแรท.

by นันทิยา สมภาร | จริญญาพร เนาวบุตร | ศุภเกต แสนทวีสุข | อัจฉราพร แถวหมอ.

Source: ธรรมศาสตร์เวชสาร Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2557 [2014]Other title: Study of antioxidant activity of Polygonum odoratum L. extract in vitro and in vivo of rat.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

79. Journal article
Antioxidant activity of unpolished Riceberry rice (Oryza sativa) and the inhibition of calcium oxalate crystal growth and aggregation

by Witoon Khawsuk | Tistaya Semangoen | Parinyaporn Nuurai | Woramathi Mepan | Kiattipoom Wingworn.

Source: จุฬาลงกรณ์เวชสาร Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: English Summary language: English, Thai Publisher: 2561 [2018]Other title: คุณสมบัติการต้านอนุมูลอิสระและผลการยับยั้งการก่อตัวและการรวมกลุ่มของผลึกแคลเซียมออกซาเลตด้วยสารสกัดข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

80. Journal article
อนุมูลอิสระจากการออกกำลังกาย.

by เสก อักษรานุเคราะห์.

Source: จุฬาลงกรณ์เวชสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2546 [2003]Other title: Free radicals-production of exercies..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

81. Journal article
Protective effect of dietary plants against tert-butyl hydroperoxide-induced lipid peroxidation and DNA damage in human monocytic U937 cells.

by นรินทร์ พงศ์ทัศนเหม | วาสนา สิทธิกัน | รุ้งสิริ โชติปฎิเวชกุล.

Source: วารสารเทคนิคการแพทย์เชียงใหม่Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: English Summary language: Thai, English Publisher: 2548 [2005]Other title: ฤทธิ์ของพืชสมุนไพรในการยับยั้ง lipid peroxidation และ DNA damage ที่ชักนำโดย tert-butyl hydperoxide ในเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวโมโนไซท์ U937..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

82. Journal article
Phenolic and flavonoid contents of Thai rice extracts and their correlation with antioxidant activities using chemical and cell assays.

by Pintusorn Hansakul | Umarat Srisawat | Arunporn Itharat | Nusiri Lerdvuthisopon.

Source: จดหมายเหตุทางแพทย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: English Summary language: English, Thai Publisher: 2554 [2011]Other title: ปริมาณสารฟีโนลิคและฟลาโวนอยด์ของสารสกัดจากข้าวไทย และความสัมพันธ์ของสารกับฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ที่วิเคราะห์โดยวิธีทางเคมีและเซลล์เพาะเลี้ยง.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

83. Journal article
กินอย่างไรให้พ้นภัยจากมลพิษ.

by ศัลยา คงสมบูรณ์เวช.

Source: วารสารพยาบาลสาธารณสุขMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2547 [2004]Other title: How to choose safety food..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

84. Journal article
ความสามารถของถั่วชนิดต่าง ๆ ในการต้านอนุมูลอิสระ และส่งเสริมการเจริญเติบโตของแบคทีเรียแลคโตบาซิลลัส

by นิพัฒน์ ลิ้มสงวน | ประมวล ทรายทอง | สุภัคชนม์ คล่องดี.

Source: วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2561 [2018] Other title: The ability of beans on antioxidant capacity and synergistic effects of Lactobacillus sp. growth.Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: No items available :

85. Journal article
ความสัมพันธ์ของฤทธิ์ทางชีวภาพกับระยะเวลาการสกัดและการศึกษาความคงตัวของผงยาตำรับประสะเปราะใหญ่.

by ณิชมน มุขสมบัติ | ไวพจน์ จันทร์วิเมลือง | ศุณิตา มากชูชิต | อรุณพร อิฐรัตน์.

Source: ธรรมศาสตร์เวชสาร Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2556 [2013]Other title: Correlation of biological activities on different extraction period times and stability study of Pra-sa-prao-hyai remedy.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

86. Journal article
Iron-Chelating and anti-hemolytic properties of ethanolic extract of lotus (Nelumbonucifera Gaertn) leaves.

by Kanjana Pangjit | Latiporn Udomsuk | Supranee Upanan | Anursara Pongjanta | Nittaya Chansiw | Somdet Srichairatanakool.

Source: จดหมายเหตุทางแพทย์Source: Journal of the Medical Association of Thailand Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: English Summary language: English, Thai Publisher: 2559 [2016]Other title: คุณสมบัติในการจับเหล็กและยับยั้งการแตกของเซลล์เม็ดเลือดแดงของสารสกัดจากใบบัว.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

87. Journal article
ความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาการสกัดกับฤทธิ์ทางชีวภาพและความคงตัวของผงยาตำรับสหัศธารา.

by ภูริทัต กนกกังสดาล | ปิยะ ปิ่นศรศักดิ์ | ศุณิตา มากชูชิต | อรุณพร อิฐรัตน์.

Source: ธรรมศาสตร์เวชสาร Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2556 [2013]Other title: Correlation of extraction time with biological activities and stability test of crude Sahastara remedy.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

88. Journal article
Antioxidant and antimicrobial activity of Bauhinia strychnifolia craib stem extract against oral pathogens

by Sawanee Kraithep | Busaba Matrakool | Sudaluck Thunyaharn | Vorraphun Yingsiwaphat | Siriporn Pojpanichapong | Sayada Danthaiwattana | Sarawut Saichanma.

Source: เวชสารแพทย์ทหารบกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: English Summary language: English, Thai Publisher: 2560 [2017]Other title: ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ต้านจุลชีพของสารสกัดเถาย่านางแดงต่อเชื้อก่อโรคในช่องปาก..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

89. Journal article
In vitro antioxidant, anti-inflammatory, cytotoxic activities against prostate cancer of extracts from hibiscus sabdariffa leaves.

by Patsorn Worawattananutai | Arunporn Itharat | Srisopa Ruangnoo.

Source: Journal of the Medical Association of ThailandSource: จดหมายเหตุทางแพทย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: English Summary language: English, Thai Publisher: 2557 [2014]Other title: การศึกษาฤทธิ์ต้านทานอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ต้านการอักเสบและฤทธิ์ความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมากของสารสกัดจากใบกระเจี๊ยบแดง.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

90. Journal article
Antioxidant effects of unpolished Sung-Yod sticky rice on prevention of ethylene glycol-induced renal pathology in rats.

by Tistaya Semangoen | Witoon Khawsuk | Nattapon Simanon | Thararat Soiphet | Wirunwat Homjai | Buntita Boonchaleaw | Pornchanok Seangchan | Parinyaporn Nuurai.

Source: จุฬาลงกรณ์เวชสาร Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: English Summary language: English, Thai Publisher: 2561 [2018]Other title: ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดข้าวกล้องข้าวเหนียวสังข์หยดต่อการป้องกันการเกิดพยาธิสภาพในเนื้อไตของหนูที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยเอททิลลีน ไกลคอล.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305