Your search returned 15 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
ฤทธิ์ต้านออกซิเดชันและองค์ประกอบทางเคมี ของข้าวเหนียวก่ำพันธุ์พื้นเมืองของไทย.

by เฉลิม จันทร์สม | สกุล มูลคำ | วนิดา จันทร์สม | เอกสิทธิ์ สกุลคู | กรณ์กาญจน์ ภมรประวัติธนะ.

Source: ธรรมศาสตร์เวชสารSource: Thammasat Medical JournalMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2553 [2010]Other title: Antioxidant activity and chemical constituents in purple glutinous rice Thailand local genotypes.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

2. Journal article
Determination of Phenolic Compounds, Flavonoids, and Antioxidant Activities in Water Extracts of Thai Red and White Rice Cultivars.

by อัมรัตน์ ศรีสวัสดิ์ | วัชรินทร์ ปะนันโต | นพมาศ แก่นดี | อรุณพร อิฐรัฐ | นุชสิริ เลิศวุฒิโสภณ | พินทุสร หาญสกุล | เสริมเกียรติ ทานุชิต.

Source: จดหมายเหตุทางแพทย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Other title: การวิเคราะห์ปริมาณสารฟีโนลิค และฟลาโวนอยด์ และทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดน้ำจากข้าวไทยพันธุ์มีสี และข้าวขาว.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

3. Journal article
Cytotoxic Effect and Its Mechanism of Dioscorealide B from Dioscorea membranacea against Breast Cancer Cells.

by จิราพร แซ่คู | ชวบูลย์ เดชสุขุม | พจนพร ไกรดิษฐ์ | อรุณพร อิฐรัตน์.

Source: จดหมายเหตุทางแพทย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Other title: ฤทธิ์และกลไกการต้านมะเร็งเต้านมของสาร diosorealide B จาก Dioscorea membranacea.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

4. Journal article
รำข้าวพันธุ์ไรซ์เบอรี่ สารต้านอนุมูลอิสระสูง.

by ณัฐภูมิ สุดแก้ว.

Source: วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

5. Journal article
"ยับยั้งโรคโลหิตจาง เบาหวาน มะเร็ง ด้วยข้าวสินเหล็ก และข้าวไรซ์เบอรี่" คุณค่ายิ่งใหญ่ของข้าวในการบำบัดโรค.

by ณัฐภูมิ สุดแก้ว.

Source: วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

6. Journal article
การวิเคราะห์หาองค์ประกอบทางเคมีและสารต้านอนุมูลอิสระของข้าวพื้นเมืองในหมู่บ้านทิพุเย อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

by ปิ่นธิดา ณ ไธสง | สุวิมล กะตากูล | จินดารัตน์ โตกมลธรรม | ณัฐณิชา ทวีแสง.

Source: วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Other title: Proximate composition and antioxidant activity of native rice varieties in Ban Thiphuye, Thong Pha Phum districtm Kanchanaburi province.Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1) :

7. Journal article
รงควัตถุในข้าวมีความสำคัญอย่างไร?.

by วาริช ศรีละอองุ.

Source: วารสารจาร์พาMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

8. Journal article
ฤทธิ์การป้องกันภาวะเครียดจากออกซิเดชันในเซลล์ลำไส้มนุษย์ของข้าวหมากจากข้าวเหนียวดำพันธุ์ลืมผัว (Oryza sativa L.variety Leum Phua).

by ยศพร พลายโถ.

Source: วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2559 [2016]Other title: Preventive Effect of Oxidative Stress in Human Intestinal Cell Line (Caco2-cell) of Kao Mak Made from Black Glutinous Rice (Oryza sativa L.variety Leum Phua).Online access: เอกสารฉบับเต็ม (Full Text) Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

9. Journal article
เปปไทด์รำข้าวต้านอนุมูลอิสระ ลดความดัน เพิ่มมูลค่าให้กากรำข้าวหอมมะลิไทย.

by นันทนิตย์ อนุศาสนะนันทน์.

Source: วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

10. Journal article
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและยับยั้งเอนไซม์ไทโรสิเนสของน้ำหมากจากการหมักส่วนต่างๆ ของข้าวหอมมะลิไทย.

by อรัญญา มโนสร้อย | อมราภรณ์ รูปดี | บังอร เกียรติธนากร | จีรเดช มโนสร้อย.

Source: วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

11. Journal article
Biological activities and chemical content of Sung Yod rice bran oil extracted by expression and soxhlet extraction methods.

by Sakultala Uttama | Arunporn Itharat | Ruchilak Rattarom | Sunita Makchuchit | Sumalee Panthong | Intouch Sakpakdeejaroen.

Source: Journal of the Medical Association of ThailandSource: จดหมายเหตุทางแพทย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: English Summary language: English, Thai Publisher: 2557 [2014]Other title: ฤทธิ์ทางชีวภาพและองค์ประกอบทางเคมีของน้ำมันรำข้าวสังข์หยดที่สกัดด้วยวิธีการบีบเย็นและสกัดแบบซอกห์เลต.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

12. Journal article
สมบัติเชิงหน้าที่ของข้าวไทย : การต้านอนุมูลอิสระและการส่งเสริมการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์สุขภาพ

by นิพัฒน์ ลิ้มสงวน | ประมวล ทรายทอง.

Source: วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2561 [2018] Other title: Functional properties of Thai rice antioxidant capacity and the synergistic effects of probiotic growth.Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: No items available :

13. Journal article
Antioxidant activity of unpolished Riceberry rice (Oryza sativa) and the inhibition of calcium oxalate crystal growth and aggregation

by Witoon Khawsuk | Tistaya Semangoen | Parinyaporn Nuurai | Woramathi Mepan | Kiattipoom Wingworn.

Source: จุฬาลงกรณ์เวชสาร Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: English Summary language: English, Thai Publisher: 2561 [2018]Other title: คุณสมบัติการต้านอนุมูลอิสระและผลการยับยั้งการก่อตัวและการรวมกลุ่มของผลึกแคลเซียมออกซาเลตด้วยสารสกัดข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

14. Journal article
Phenolic and flavonoid contents of Thai rice extracts and their correlation with antioxidant activities using chemical and cell assays.

by Pintusorn Hansakul | Umarat Srisawat | Arunporn Itharat | Nusiri Lerdvuthisopon.

Source: จดหมายเหตุทางแพทย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: English Summary language: English, Thai Publisher: 2554 [2011]Other title: ปริมาณสารฟีโนลิคและฟลาโวนอยด์ของสารสกัดจากข้าวไทย และความสัมพันธ์ของสารกับฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ที่วิเคราะห์โดยวิธีทางเคมีและเซลล์เพาะเลี้ยง.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

15. Journal article
Antioxidant effects of unpolished Sung-Yod sticky rice on prevention of ethylene glycol-induced renal pathology in rats.

by Tistaya Semangoen | Witoon Khawsuk | Nattapon Simanon | Thararat Soiphet | Wirunwat Homjai | Buntita Boonchaleaw | Pornchanok Seangchan | Parinyaporn Nuurai.

Source: จุฬาลงกรณ์เวชสาร Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: English Summary language: English, Thai Publisher: 2561 [2018]Other title: ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดข้าวกล้องข้าวเหนียวสังข์หยดต่อการป้องกันการเกิดพยาธิสภาพในเนื้อไตของหนูที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยเอททิลลีน ไกลคอล.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305