Refine your search

Your search returned 95 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
แนวโน้มในครึ่งปีหลังท่ามกลางวิกฤติหนี้ในยุโรป.

by อุสรา วิไลพิชญ์.

Source: Money & wealthMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (1) :

2. Journal article
โสมใต้กระเป๋าฉีกหนี้บาน นิวคิมรับมีสิทธิล้มละลาย.

Source: ผู้จัดการรายวันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2540 [1997]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

3. Journal article
หนี้สาธารณะ : ภาระชั่วลูกชั่วหลาน

by กรรณิการ์ จูจันทร์.

Source: กรุงเทพธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

4. Journal article
นโยบายพักหนี้เกษตรกร 3 ปีของรัฐบาลใหม่จะเป็นไปได้จริงหรือ?.

by เศรษฐกรติดดิน.

Source: ผู้จัดการรายวันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2544 [2001]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (2) :

5. Journal article
เศรษฐกิจไทย ความจริงที่ชวนขนหัวลุก!

Source: ผู้จัดการรายวันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2544 [2001]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

6. Journal article
หนี้ เอ็นพีแอล พ.ค.เพิ่มอีก 2.7 หมื่น ล.

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

7. Journal article
หนี้สาธารณะ : ดัชนีวัดฝีมือรัฐบาลใหม่

by วสุ ศรียาภัย.

Source: กรุงเทพธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

8. Journal article
แบงก์ชาติคิดสูตรใหม่ ปั้นตัวเลข เอ็นพีแอล

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

9. Journal article
หนี้นอกระบบ ภาวะหนี้สินเรื้อรัง และการเจริญเติบโตของภาคเกษตรกรรมไทย : สมมุติฐานจากกรณีพิเศษของแบบจำลอง AK.

by ปรัชญา ปิ่นมณี.

Source: วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

10. Journal article
จุดวิกฤติเศรษฐกิจไทย.

by ศูนย์วิจัยกสิกรไทย.

Source: ผู้จัดการรายวันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2544 [2001]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (2) :

11. Journal article
มาตรการรัฐหนุนเศรษฐกิจโต ผู้ว่าธปท.เชื่อ 1.8 เปอร์เซ็นต์-โฆสิตชี้งบประมาณสร้างงาน.

Source: ผู้จัดการรายวันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2544 [2001]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (2) :

12. Journal article
หนี้สาธารณะไทย มีเท่าไหร่กันแน่?

by นิตินัย ศิริสมรรถการ.

Source: ประชาชาติธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

13. Journal article
รัฐบาลหลังแอ่นแบกภาระหนี้บาน จ่าย ดบ.ปีละแสนล.

Source: ประชาชาติธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

14. Journal article
แบงก์นอก ดึงหนี้คืนกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ จี้รัฐค้ำประกันก่อนล่มทั้งระบบ

Source: ฐานเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2541 [1998]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

15. Journal article
ในที่สุดประเทศไทยไม่พ้นต้องเขี้ยวหนี้

Source: ประชาชาติธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305