Your search returned 4 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
การแปรรูปผลิตผลเกษตร : ทางเลือกอีกอาชีพหนึ่งของยุคเศรษฐกิจพึ่งตนเอง.

by สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร.

Source: ข่าวเศรษฐกิจการเกษตรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2541 [1998]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

2. Journal article
โครงการ OPOAI เพิ่มมูลค่าเกษตรแปรรูป รับมือการค้าเสรี “อาเซียน-ยุโรป”.

by กองบรรณาธิการ (Engineering today).

Source: Engineering todayMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013]Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1) :

3. Journal article
บริษัทอุตสาหกรรมการเกษตรเขาค้อแปรรูปผลผลิตเพื่อเกษตรกร

by สุวรรณภูมินทร์.

Source: วารสารเคหการเกษตรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2545 [2002]Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

4. Journal article
สินค้าเกษตรและอาหารของไทย.

by จีระศักดิ์ คำสุริย์.

Source: วารสารสถาบันอาหารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305