Your search returned 4 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
เกษตรอินทรีย์แบบไม่ยุ่งยาก เกษตรแบบ "บ้านนอกคอกนา" เน้นสร้างความสุข มากกว่าสร้างรายได้.

by สรานนท์ ใยบำรุง.

Source: วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2560 [2017]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

2. Journal article
ปลูกผักสลัดอินทรีย์ตลอดทั้งปี สวนลุงไกรผู้บุกเบิกปลูกผักสลัดอินทรีย์ที่วังน้ำเขียว.

by วรเทพ ศุภวาสน์.

Source: วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2559 [2016]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

3. Journal article
ลุงไกรเกษตรศิลปินแห่งวังน้ำเขียวปลูกผักรายได้ปีละ 20 ล้าน !

Source: ประชาคมท้องถิ่นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

4. Journal article
ฮาวา ออกานิคฟาร์ม จบปริญญาตรี 4 ใบ โท 1 ใบ ทิ้งงานในเมืองทำเกษตรอินทรีย์ตามความฝัน เพื่อสุขภาพและความสุข.

by วรเทพ ศุภวาสน์.

Source: วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2560 [2017]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305