Your search returned 22 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
ประชุม รมต.เอเชีย 10 ประเทศเน้นแผนร่วมมือระยะยาว.

Source: ผู้จัดการรายวันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

2. Journal article
AAEC Thailand 2003 ผลักดันเศรษฐกิจดิจิทัล ต่อต้านก่อการร้าย สร้างระบบเศรษฐกิจบนพื้นฐานความรู้

Source: อีคอนนิวส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2546 [2003]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

3. Journal article
ราตรีไทยในภาคพื้นเอเซียแปซิฟิก

by ดวงดาว สุวรรณรังษี.

Source: อนุสาร อ.ส.ท.Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2538 [1995]Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (Book Bank) (1) :

4. Journal article
คลังเอเปกชี้ตลาดทุน ปัจจัยหนุนเศรษฐกิจขยายตัว.

Source: ผู้จัดการรายวันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

5. Journal article
การประชุมรัฐมนตรีพลังงานเอเปกครั้งแรก.

Source: วารสารนโยบายพลังงานMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

6. Journal article
สรุปการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปกรอบที่ 3.

Source: ผู้จัดการรายวันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

7. Journal article
เอเปก ซัมมิต ถกหนักค้าเสรี ชี้ชะตาคนจน.

Source: รายงานเศรษฐกิจ (เบื้องต้น) ธ.ศรีนครMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2541 [1998]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

8. Journal article
เอเปกสรุปความคิดลงตัว บรรลุแผนการลดภาษีร่วม.

Source: ผู้จัดการรายวันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

9. Journal article
แถลงการณ์ร่วมปิดซัมมิตเอเปก.

Source: ผู้จัดการรายวันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2541 [1998]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

10. Journal article
ประเทศไทยกับการประชุมผู้นำเอเปคที่โอซาก้า.

by สมชัย สัจจพงษ์, 2504-.

Source: ชีพจรเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2538 [1995]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

11. Journal article
อาเซียนใช้เวที เอเปก วอนตะวันตกคุมโจรสลัดเงิน

Source: ฐานเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2540 [1997]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

12. Journal article
เวทีธุรกิจเอเปกคึกคัก ร้องรัฐลดอุปสรรคต้นทุน.

Source: ผู้จัดการรายวันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

13. Journal article
ต่างวาระต่างเป้าหมาย ในสุดยอดเอเปกที่แวนคูเวอร์

Source: ฐานเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2540 [1997]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

14. Journal article
นายกฯชวน หลีกภัย กับผู้นำเอเปค

by เกียรติชัย พงษ์พาณิชย์.

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2536 [1993]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

15. Journal article
ชวน นำทีมประชุมเอเปกแบบ เคยรวย

Source: ฐานเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2540 [1997]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305