Your search returned 2 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
ผลการประชุมผู้นำเศรษฐกิจ APEC ครั้งที่ 7 ณ ประเทศนิวซีแลนด์.

by สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง. กองนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ.

Source: วารสารการเงินการคลังMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

2. Journal article
สาระสำคัญการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง : เอเปค ครั้งที่ 10.

by สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง. สำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาคและระหว่างประเทศ.

Source: วารสารการเงินการคลังMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305