Your search returned 4 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
การบริหารสินทรัพย์และหนี้สินตามแนวทาง GAP.

by สุวิทย์ ปาตังคะโร.

Source: เศรษฐกิจปริทัศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (2) :

2. Journal article
เกษตรฯ จัดชุดใหญ่เคลียร์ทุกข้อสงสัยพาราควอต.

by กองบรรณาธิการ (ประชาคมท้องถิ่น).

Source: ประชาคมท้องถิ่นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2560 [2017]Availability: Professor Direck Jayanama Library (3) :

3. Journal article
สวนมะม่วง "แก้ววงษ์นุกูล" ผู้นำสวนมะม่วงเพื่อการส่งออก ตอนที่ 3 แนวทางการทำสวนมะม่วงในรูปแบบ GAP ช่วยในเรื่องการส่งออก

by ทวีศักดิ์ ชัยเรืองยศ.

Source: เทคโนโลยีชาวบ้านMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

4. Journal article
ผู้บริหารจะปิดช่องว่างธุรกิจด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มเติมได้อย่างไร

Source: eLeaderMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Online access: View online article Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305