Your search returned 48 results.

Not what you expected? Check for suggestions
16. Journal article
การต่อกระดูกโบราณ.

by กองบรรณาธิการ (ผู้นำท้องถิ่น : ศักยภาพใหม่ของปวงชน).

Source: ผู้นำท้องถิ่น : ศักยภาพใหม่ของปวงชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

17. Journal article
เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ ชีวิตผู้นำกับเส้นทาง 49 ขวบปีของ...นักกีฬา นายธนาคาร ทายาทการเมือง และเรื่องราวหลากมิติของนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี.

by กองบรรณาธิการ (ผู้นำท้องถิ่น : ศักยภาพใหม่ของปวงชน).

Source: ผู้นำท้องถิ่น : ศักยภาพใหม่ของปวงชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

18. Journal article
บรรพชาภาคฤดูร้อน อบต.บ้านใหม่ ชายผ้าเหลืองเพื่อการพัฒนาคน.

by กองบรรณาธิการ (ผู้นำท้องถิ่น : ศักยภาพใหม่ของปวงชน).

Source: ผู้นำท้องถิ่น : ศักยภาพใหม่ของปวงชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

19. Journal article
หอนาฬิกาเปลี่ยนสี งานพุทธศิลป์ สัญลักษณ์ใหม่ของจังหวัดเชียงราย.

by กองบรรณาธิการ (ผู้นำท้องถิ่น : ศักยภาพใหม่ของปวงชน).

Source: ผู้นำท้องถิ่น : ศักยภาพใหม่ของปวงชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

20. Journal article
ส้มป่อย...ในวิถีชีวิตเคารพธรรมชาติของชาวล้านนา.

by กองบรรณาธิการ (ผู้นำท้องถิ่น : ศักยภาพใหม่ของปวงชน).

Source: ผู้นำท้องถิ่น : ศักยภาพใหม่ของปวงชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

21. Journal article
เส้นทางวิบากของ...ชะอุ่ม แตงโสภา เรื่อจริง+ประสบการณ์จริง กว่าจะได้นั่งเก้าอี้นายก อบต.บางโฉลง

by กองบรรณาธิการ (ผู้นำท้องถิ่น : ศักยภาพใหม่ของปวงชน).

Source: ผู้นำท้องถิ่น : ศักยภาพใหม่ของปวงชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

22. Journal article
ชนชากับนายก ทต.เมืองแกลง : บนวลีน่าคิด...ถ้าคุณเริ่มต้นไปให้น้ำหนักว่างบประมาณน้อย คุณจะไม่อยากทำอะไรเลย

by สมชาย จริยเจริญ [สัมภาษณ์.] | กองบรรณาธิการ (ผู้นำท้องถิ่น : ศักยภาพใหม่ของปวงชน) [ผู้สัมภาษณ์.].

Source: ผู้นำท้องถิ่น : ศักยภาพใหม่ของปวงชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

23. Journal article
เผยวินาทีระทึก เฉียดตาย ความดันขึ้นปรอทแทบแตก.

by กองบรรณาธิการ (ผู้นำท้องถิ่น : ศักยภาพใหม่ของปวงชน).

Source: ผู้นำท้องถิ่น : ศักยภาพใหม่ของปวงชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2557 [2014]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

24. Journal article
ทต.เกาะขวาง หนทางพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยวิถีแห่งการรักษาสุขภาพ.

by กองบรรณาธิการ (ผู้นำท้องถิ่น : ศักยภาพใหม่ของปวงชน).

Source: ผู้นำท้องถิ่น : ศักยภาพใหม่ของปวงชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

25. Journal article
10 ปี ป.ป.ช. แจกรางวัล อปท.ดีเด่นป้องกันการทุจริต.

by กองบรรณาธิการ (ผู้นำท้องถิ่น : ศักยภาพใหม่ของปวงชน).

Source: ผู้นำท้องถิ่น : ศักยภาพใหม่ของปวงชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

26. Journal article
เปิดแฟ้มชีวิต...บุญจง วงศ์ไตรรัตน์ จากเด็กภูธรบ้านกระโทกผู้มีชีวิตสุดราบเรียบสู่เก้าอี้รัฐมนตรีสีน้ำเงินสุดร้อนแรง.

by กองบรรณาธิการ (ผู้นำท้องถิ่น : ศักยภาพใหม่ของปวงชน).

Source: ผู้นำท้องถิ่น : ศักยภาพใหม่ของปวงชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

27. Journal article
หักหอกให้เป็นดอกไม้...!วาทะแห่งวิถีของสุภาพสตรีหลากสีสัน...ณัฐณิชาช์ เพิ่มทองอินทร์.

by กองบรรณาธิการ (ผู้นำท้องถิ่น : ศักยภาพใหม่ของปวงชน).

Source: ผู้นำท้องถิ่น : ศักยภาพใหม่ของปวงชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

28. Journal article
ชีวิตผู้นำ...เรื่องเล่าริมป่าชายเลนสู่เก้าอี้ผู้นำของ "ธีรพล ชุนเจริญ"

by กองบรรณาธิการ (ผู้นำท้องถิ่น : ศักยภาพใหม่ของปวงชน).

Source: ผู้นำท้องถิ่น : ศักยภาพใหม่ของปวงชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

29. Journal article
"อำพล วงศ์ศิริ" Talk & thaink ภารกิจคุ้มครองผู้บริโภคแบบหมดเปลือก.

by สยาม เจริญอินทร์พรหม | กองบรรณาธิการ (ผู้นำท้องถิ่น : ศักยภาพใหม่ของปวงชน).

Source: ผู้นำท้องถิ่น : ศักยภาพใหม่ของปวงชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2557 [2014]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

30. Journal article
ตามรอยที่ พอเพียง... เพียงพอที่ "บางเสาธง"

by กองบรรณาธิการ (ผู้นำท้องถิ่น : ศักยภาพใหม่ของปวงชน).

Source: ผู้นำท้องถิ่น : ศักยภาพใหม่ของปวงชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2557 [2014]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305