Refine your search

Your search returned 39 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
การค้าไทย-ออสเตรเลีย แนวโน้มสดใส.

Source: โลกการค้าMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

2. Journal article
ออสเตรเลียซื้อสินค้าจะมุ่งเน้นที่ราคาเป็นหลัก สินค้าไทยหลายประเภทถูกคู่แข่งแซงหน้าเพียบ.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

3. Journal article
ไทยได้อะไรจาก FTA กับแดนจิงโ้จ.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

4. Journal article
สินค้าไทยในออสเตรเลียปรับตัวดีขึ้น ผู้บริโภคยอมรับคุณภาพอย่างกว้างขวาง.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

5. Journal article
ผู้บริโภคยอมรับภาพพจน์สินค้าไทยแจ๋ว จำน่ายในซุปเปอร์มาร์เก็ตได้มากขึ้น.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

6. Journal article
สรุปการค้าระหว่างประเทศ ของออสเตรเลีย ปี 2551 (สรุปจากสถิติ World Trade Atlas ม.ค.-มี.ค.)

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

7. Journal article
โอกาสของไทยในตลาดออสเตรเลีย.

Source: โลกการค้าMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

8. Journal article
สรุปขั้นตอนการสอบสวนกรณี AD และ CVD ของออสเตรเลีย.

by อโนชา หอมหวล.

Source: เอกสารวิเคราะห์กรมการค้าต่างประเทศMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

9. Journal article
ความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจการลงทุน ไทย-ออสเตรเลีย.

by ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์.

Source: วารสารส่งเสริมการลงทุนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2545 [2002]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (2) :

10. Journal article
การประกอบธุรกิจของคนออสเตรเลียภายใต้ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย.

by ผานิต หล่อตระกูล.

Source: วารสารสภาทนายความMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

11. Journal article
ประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจประเทศไทย.

Source: วารสารพลาสติกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

12. Journal article
แดนจิงโจ้ : จุดนัดฝันของนักธุรกิจ.

Source: วารสารการค้าโลกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2546 [2003]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

13. Journal article
ผลการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Other title: Thailand-Australia free trade agreement : TAFTA..Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

14. Journal article
บันไดพันธมิตรการค้าไทย-ออสเตรเลีย.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

15. Journal article
ผลกระทบ FTA ไทย-ออสเตรเลียต่อภาคอุตสาหกรรมไทย.

by ยุวรรณี อรรคราภรณ์.

Source: วารสารส่งเสริมการลงทุนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305