Refine your search

Your search returned 19 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
กฎหมายใหม่ในรอบปี 2540.

by กองบรรณาธิการ.

Source: วารสารกฎหมาย (จุฬาฯ)Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2541 [1998]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

2. Journal article
กฎหมายใหม่ในรอบปี 2542.

by กองบรรณาธิการ.

Source: วารสารกฎหมาย (จุฬาฯ)Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

3. Journal article
ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย.

by กองบรรณาธิการ.

Source: บทบัณฑิตย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2546 [2003]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (2) :

4. Journal article
ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย.

by กองบรรณาธิการ.

Source: บทบัณฑิตย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai Publisher: 2546 [2003]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

5. Journal article
ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย

by กองบรรณาธิการ.

Source: บทบัณฑิตย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2546 [2003]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (2) :

6. Journal article
ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย.

by กองบรรณาธิการ.

Source: บทบัณฑิตย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai Publisher: 2546 [2003]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

7. Journal article
ทุนการศึกษาวิชากฎหมายในประเทศอังกฤษ.

by กองบรรณาธิการ.

Source: บทบัณฑิตย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai Publisher: 2546 [2003]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

8. Journal article
วิกฤตแก้รัฐธรรมนูญเมื่อ เทพ ไร้เดียงสา พญามาร ก็ผยอง กองบรรณาธิการ

Source: ฐานเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2537 [1994]Availability: No items available :

9. Journal article
ตามประเด็นทุจริตยา กองบรรณาธิการ.

Source: วารสารโรงพยาบาลชุมชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2545 [2002]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

10. Journal article
บทเเนะนำวิทยานิพนธ์.

by กองบรรณาธิการ.

Source: วารสารกฎหมายMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai Publisher: 2559 [2016] Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

11. Journal article
สัมภาษณ์ : คุยเฟื่องเรื่องศาลแรงงาน.

by กองบรรณาธิการ วารสารนิติศาสตร์.

Source: วารสารนิติศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2523 [1980]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

12. Journal article
ความเสี่ยงของอาคารขนาดใหญ่ในกรุงเทพฯ โดย กองบรรณาธิการ

Source: โยธาสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

13. Journal article
รัฐกับประชาชนถึงเวลาหันหน้าหากันหรือยัง โดยกองบรรณาธิการ.

Source: นิตยสารโลกสีเขียวMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2538 [1995]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

14. Journal article
เมื่อวัยททารกกำลังจะมี "บัตรประชาชน" ขอถกเถียงใหม่ในงานทะเบียนราษฎร์ไทย.

by กองบรรณาธิการ (ผู้นำท้องถิ่น).

Source: ผู้นำท้องถิ่นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

15. Journal article
อารี แซ่เลี้ยว 9 ปีที่ป้ารอคอย.

by กองบรรณาธิการ (ฉลาดซื้อ).

Source: ฉลาดซื้อMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2559 [2016]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305