Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
เครื่องยนต์สเตอร์ลิงขนาดเล็กผลิตไฟฟ้าด้วยความร้อน ชมรมพลังงานทดแทน.

by ณัฐภูมิ สุดแก้ว.

Source: วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

2. Journal article
ติดไฟฟ้าขนำน้อยสวนสมรม ไฟฟ้าพลังน้ำจากเทือกเขาหลวง กังหันน้ำผลิตไฟฟ้าขนาดจิ๋ว ชุมชนคีรีวง.

by ณัฐภูมิ สุดแก้ว.

Source: วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

3. Journal article
"กังหันลมผลิตไฟฟ้า พลังงานสะอาด พลังงานสีเขียว"

by ณัฐภูมิ สุดแก้ว.

Source: วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

4. Journal article
ปุ๋ยหมักกองเติมอากาศในครัวเรือนอย่างง่าย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่.

by ณัฐภูมิ สุดแก้ว.

Source: วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

5. Journal article
ถ่านอัดแท่งผู้สูงอายุ แก๊สชีวภาพของผู้เลี้ยงโค รวมพลคนพลกรังผลิตพลังงานทดแทนพึ่งตนเอง ตำบลกรัง จังหวัดนครราชสีมา.

by ณัฐภูมิ สุดแก้ว.

Source: วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

6. Journal article
7. Journal article
"เมืองไทยต้องกังหันลมรอบต่ำ !!!" กังหันแนวตั้งในที่ลมต่ำ กังหัน 4 ใบในที่ลมดี พัฒนาเจนเนอเรเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ.

by ณัฐภูมิ สุดแก้ว.

Source: วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

8. Journal article
ศูนย์พันพรรณ ของโน จันไดธนาคารเมล็ดพันธ์ผักนานาชาติปลูกกินสำรองและแบ่งปัน.

by ณัฐภูมิ สุดแก้ว.

Source: วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

9. Journal article
การสกัดน้ำมันทานตะวันด้วยเครื่องสกรูเพรสขนาดเล็ก ห้างหุ้นส่วนจำกัดลพบุรีบรรจุภัณฑ์.

by ณัฐภูมิ สุดแก้ว.

Source: วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

10. Journal article
สร้างแก๊สชีวมวลจากถ่านไม้เดินเครื่องยนต์และผลิตกระแสไฟฟ้าได้ในครัวเรือน เครื่องยนต์แก๊สซิไฟเออร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.

by ณัฐภูมิ สุดแก้ว.

Source: วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

11. Journal article
ถังหมักมหัศจรรย์เพื่อครัวเรือนผลิตแก๊สมีเทนที่มีอรรถประโยชน์เสมือนแก๊สหุงต้มภายในบ้าน.

by ณัฐภูมิ สุดแก้ว.

Source: วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

12. Journal article
ไบโอดีเซลน้ำมันพืชเก่าวิธีแบบง่ายประสาชาวบ้าน สูตรลุงน้อม.

by ณัฐภูมิ สุดแก้ว.

Source: วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

13. Journal article
เครื่องต้นแบบไบโอดีเซลแบบต่อเนื่องผลผลิตจากการวิจัยเพื่อง่ายกับการใช้ในชุมชน.

by ณัฐภูมิ สุดแก้ว.

Source: วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

14. Journal article
ผลิตไฟฟ้าจากระบบเตาเผาถ่านผลิตไฟฟ้า.

by ณัฐภูมิ สุดแก้ว.

Source: วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2558 [2015]Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305