Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
กระบวนการสู่ความสำเร็จในการดำเนินงานป้องกันปัญหายาเสพติดของชุมชนในเขตภาคกลาง

by ฐิยาพร กันตาธนวัฒน์ | ดุษฎี โยเหลา | วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์ | ฐาศุกร์ จันประเสริฐ.

Source: วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

2. Journal article
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล ร่วมด้วยช่วยสร้าง สังคมสวัสดิการ : กรณีศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี

by ยุพิน วรสิริอมร.

Source: วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

3. Journal article
Thyroid paraganglioma ในผู้ป่วยที่มีก้อนที่มีต่อมไทรอยด์ : รายงานผู้ป่วย 1 ราย.

by วัฒนาพร วรศิลป์ | วสกร บุณยโยธิน.

Source: วารสารโรงพยาบาลชลบุรีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2556 [2013]Other title: Thyroid paraganglioma presenting as thyroid nodule : A case report..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

4. Journal article
Comparison of Lea Symbols chart and Sheridan Gardiner chart in assessing vision screening among pre-school children : a Malaysia perspective.

by Omar, Rokiah | Hussin, Duratul Ain | Knight, Victor Feizal.

Source: จดหมายเหตุทางแพทย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: English Summary language: English, Thai Publisher: 2555 [2012]Other title: เปรียบเทียบการใช้แผนภูมิสัญลักษณ์ Lea และแผนภูมิ Sheridan Gardiner ในการตรวจคัดกรองสายตาของเด็กก่อนวัยเรียน : มุมมองจากประเทศมาเลเซีย.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

5. Journal article
หนี้ร่วมค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน

by ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม | ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม.

Source: สรรพากรสาส์นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Sanya Dharmasakti Library (2) :

6. Journal article
ปัญหาการหักลดหย่อนบุตร : กรณีบิดาจดทะเบียนรับรองบุตร "ภายหลัง" ยื่นแบบฯ แล้ว

by เพิ่มบุญ แก้วเขียว.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Pridi Banomyong Library (5) :

7. Journal article
การรับรู้และความเข้าใจของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกัมพูชาที่มีต่อไทย : กรณีศึกษาข่าวกับไทยในหนังสือพิมพ์กัมพูชา.

by ใกล้รุ่ง อามระดิษ.

Source: เอเชียปริทัศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

8. Journal article
งบไม่พอ-ขอเงินเพิ่ม ปัญหาซ้ำซากของคนท้องถิ่น

by กองบรรณาธิการ (ประชาคมท้องถิ่น).

Source: ประชาคมท้องถิ่นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

9. Journal article
การศึกษาสถานการณ์การรับส่งต่อผู้ป่วยประกันโรงสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา.

by กันต์กนิษฐ์ ชูวงศ์อภิชาติ.

Source: วารสารโรงพยาบาลชลบุรีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2555 [2012]Other title: Referral situation of patients with social security insurance at Queen Savang Vadhana memorial hospital..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

10. Journal article
กรณีศึกษา Northern Digital Inc. ใช้ ERP ช่วยดำเนินการทางธุรกิจ.

Source: Logistics ThailandMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (2) :

11. Journal article
การนำนโยบายประกันรายได้เกษตรกรไปปฏิบัติในประเทศไทย

by ประชา ประสพดี.

Source: รัฐสภาสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Publisher: 2555 [2012]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

12. Journal article
การคัดเลือกผู้ให้บริการโลจิสติกส์ของบริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) โดยใช้กระบวนการตัดสินใจแบบวิเคราะห์ลำดับชั้น (AHP)

by ศุภลักษณ์ ใจสูง | อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา.

Source: วารสารบริหารธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Other title: Selection of logistics service providers of Hana Microelectronics Public Company Limited by applying the analytic hierarchy process (AHP).Availability: Pridi Banomyong Library (5) :

13. Journal article
ตลาดอสังหาริมทรัพย์ หลังภัยวิบัติใหญ่: กรณีศึกษาอเมริกาหลังเหตุการณ์ 911.

by วิทวัส รุ่งเรืองผล.

Source: MarketeerMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (2) :

14. Journal article
การศึกษาปัญหาการปลูกฝังความเป็นจริงว่าด้วย "ความรุนแรง" ผ่านการเล่นเกมออนไลน์ของเยาวชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

by ขวัญฟ้า ศรีประพันธ์.

Source: วารสารศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Faculty of Journalism and Mass Communication Library (1) :

15. Journal article
Mitsubishi ภารกิจครบรอบ 40 ปีก้าวต่อไปที่มั่นคง.

by ก่อพงศ์ ดีประเสริฐ.

Source: MarketeerMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (2) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305