Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
136. Journal article
กัลยา ป้อมสา หญิงแกร่งแห่งบ้านรักษ์พอเพียงกับชีวิต ที่ล้มแ้ล้วต้องลุก.

by ธร น้ำรอบ.

Source: ประชาคมท้องถิ่นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013]Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

137. Journal article
ประมงไทย รับรู้ สู้ภัยพิบัติยืนหยัดสู่อาเซียน.

by กองบรรณาธิการ (ประชาคมท้องถิ่น).

Source: ประชาคมท้องถิ่นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013]Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

138. Journal article
บริหารใบหน้าเพื่อสวยเด้งดูดี.

by สายชลี ทาบโลกา.

Source: ชีวจิตMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

139. Journal article
Slow living during fast life.

by ธัญนที หยกสกุล.

Source: ชีวจิตMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

140. Journal article
ชวนกันเตรียมความพร้อมเข้าสู่ยุคทีวีดิจิตอล.

by กองบรรณาธิการ (ฉลาดซื้อ).

Source: ฉลาดซื้อMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

141. Journal article
พฤติกรรมการใช้บริการและความคิดเห็นต่อมาตรฐานการดำเนินงานของสถานประกอบกิจการด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ : กรณีศึกษาสมาชิกผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร.

by พรเพ็ญ อรัณยะนาค | ฉัตรชัย มะสุนสืบ.

Source: วารสารสการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2556 [2013]Other title: Customers behavior and attitude on fitness center management standard: case study from members of fitness centers Bangkok metropolitans..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

142. Journal article
การพัฒนาและประยุกต์ใช้โปรแกรมการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากมลภาวะทางอากาศ ในพื้นที่รอบสถานีตรวจอากาศ จังหวัดราชบุรี.

by เกษณี โคกตาทอง.

Source: วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2556 [2013]Other title: The development and application of health impact assessment surveillance program on air pollution at weather detection stations surrounding areas, Ratchaburi province..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

143. Journal article
นวัตกรรม หนึ่ง เดียวที่โลกต้องติดตาม.

by เพิ่มผล โพธิ์เพิ่มเหม.

Source: MarketeerMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013]Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (1) :

144. Journal article
A-to-F model: นวัตกรรมสู่ชัยชนะ.

by อินทิรา วัชระเภตรนันท์.

Source: MarketeerMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013]Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (1) :

145. Journal article
จัด event ให้ดังด้วย Twitter.

by ศิวโรจน์ สายแวว.

Source: MarketeerMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013]Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (1) :

146. Journal article
มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิ์ในความเป็นอยู่ส่วนตัวของผู้ถูกดักฟังการสื่อสารข้อมูล.

by คณาธิป ทองรวีวงศ์.

Source: วารสารกระบวนการยุติธรรมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013]Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

147. Journal article
บทบาทเจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดมหาสารคามในการปฏิบัติหน้าที่ตามแนวคิดยุติธรรมชุมชน

by อมรรัตน์ อริยะชัยประดิษฐ์ นิ่มหนู.

Source: วารสารกระบวนการยุติธรรมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2556 [2013]Other title: The role of department of correction staff in Mahasarakham province in implementing the community justice concept.Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

148. Journal article
อ่าน "ภูมิศาสตร์ในจินตนาการ" ปลายด้ามขวานผ่านนวนิยายชายแดนใต้ยุคความรุนแรงผงาด.

by ศรัณย์ วงศ์ขจิตร.

Source: ฟ้าเดียวกันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013]Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

149. Journal article
ปัจจัยทำนายพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคปอดจากสิ่งแวดล้อมของผู้ประกอบอาชีพขับมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ในเขตกรุงเทพมหานคร.

by พรรณิภา สืบสุข | อัจฉริยา พงษ์นุ่มกุล.

Source: วารสารพยาบาลศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2556 [2013]Other title: Predicting factors of health promoting behaviors to preventive environmental lung diseases among motocycle taxi drivers in Bangkok metropolitan area..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

150. Journal article
ธรรมชาติบำบัด ทางเลือกเสริมสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง.

by เอื้อมแข สุขประเสริฐ.

Source: Health TodayMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305