Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
31. Journal article
ไวรัสตับอักเสบบี : Real-life practice ในโรงพยาบาลพระปกเกล้า.

by จารุวรรณ จรรยาสวัสดิ์.

Source: วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้าMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2555 [2012]Other title: Hapatitis B: real-life practice in Prapokklao hospital..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

32. Journal article
ผลการคัดเลือกรายงานวิจัยยา losartan ในโรค diabetic nephropathy เพื่อเข้าบัญชียาหลักแห่งชาติ ระหว่างเลาขานุการ กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในคณะำงานผู้เชี่ยวชาญแห่งชาติด้านการคัดเลือกยา สาขาโรคไตและทางเดินปัสสาวะ.

by ณรงค์ศักดิ์ วัชโรทน | นิพันธ์ สุขแสนสำราญ | เกรียง ตั้งสง่า | วรรณนิษา เถียรทวี | วรสุดา ยูงทอง.

Source: วารสารกรมการแพทย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2555 [2012]Other title: Comparison the difference of resulths of the paper selected process of drug selection for The national list of essential drug (์NLED) between secretaries and experts in The national expert panel on kidney and urological diseases for NLED selection: to study research papers which treament diabetic nephropathy with losartan..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

33. Journal article
การศึกษาเปรียบเทียบผลของการผ่าตัดมดลูกทั้งหมดด้วยการผ่านกล้องส่องช่องท้องกับการเปิดหน้าท้องในโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา.

by ปราณี พันธุ์มงคล.

Source: วารสารโรงพยาบาลชลบุรีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2555 [2012]Other title: A retrospective and comparative study between total laparoscopic hysterectomy (TLH) and total abdominal hysterectomy (TAH) at Queen Savang Vadhana Memorial hospital..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

34. Journal article
ยุทธศาสตร์วิจัยเชิงพาณิชย์มุ่งแข่งขันสู่เวทีโลก.

by สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล.

Source: รัฏฐาภิรักษ์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

35. Journal article
การจำแนกชนิดแมลงวันหัวเขียวที่มีความสำคัญทางนิติกีฏวิทยาในประเทศไทยโดยอาศัยข้อมูลสารพันธุกรรมบริเวณ second internal transcribed spacer ของ NADH drhydrogenase subunit 5.

by รัชฎาภรณ์ จันทร | เผด็จ สิริยะเสถียร | อภิวัฏ ธวัชสิน | อุษาวดี ถาวระ | กนก พฤฒิวทัญญู.

Source: จุฬาลงกรณ์เวชสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2555 [2012]Other title: Identification of forensically important blowfiles in Thailand based on the second internal transcribed spacer region of ribosomal DNA and NADH dehydrogenase subnit 5.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

36. Journal article
วัคซีนต้านมะเร็งวาระสุดท้ายของมะเร็งกำลังมาถึง.

by นริศ เจนวิริยะ.

Source: Health TodayMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

37. Journal article
กลยุทธ์ในการรุกและรับ : จับตาเกมการตลาด AEC.

by กฤษติกา คงสมพงษ์.

Source: MarketeerMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (2) :

38. Journal article
ความหลากหลายบริเวณ TA repeat ของยีน Uridine glucuronosyltransferase ในประชากรไทย และโรค Gilbert

by ภรจริม นิลยนิมิต | ศรัณย์ธร อัครธำรงสิน | ยง ภู่วรวรรณ.

Source: วารสารกุมารเวชศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2555 [2012]Other title: The frequencies of Uridine glucuronosyltransferase TA repeat polymorphism in Thai population and gilbert disease..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

39. Journal article
ปัจจัยที่ทำให้ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิด STEMI ที่เข้าระบบ fast track ได้รับยาละลายลิ่มเลือดช้าที่แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลชลบุรี.

by ภานุวงส์ แสนสำราญใจ | นราธิป โล่หิรญญานนท์ | เอื้อง แก้ววิไล.

Source: วารสารโรงพยาบาลชลบุรีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2555 [2012]Other title: Factors related to delay admonistration of fibrinolytic agent to STEMI patients in STEMI fast track a study at emergency department of Chonburi hospital.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

40. Journal article
การบริโภคกรดไขมันทรานส์ของวัยรุ่นไทยกลุ่มหนึ่งในกรุงเทพมหานคร.

by พรศรี ปฏิมานุเกษม | ยุทะนา ปัญญางาม.

Source: วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2555 [2012]Other title: Nutrition care in neurosurgical patient for decrease length of stay in ICU at Pranankiao hospital Nonthaburi province..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

41. Journal article
WWF เปิดรายง่ร Living planet 2012 เผยประชากรโลกที่เพิ่มขึ้น กระหน่ำบริโภค และใช้ทรัพยากรเกินกว่าที่โลกจะแบกรับไหว.

by WWF ประะทศไทย.

Source: Engineering TodayMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Other title: Rising consumption increased resorce use by a growing population puts unablearable pressure on our planet- WWF 2012 living planet report.Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1) :

42. Journal article
สกว. จับมือ วช. หนุนสร้าง ต้นแบบโลจิสติกส์ เตรียมขยายผลการใช้ประโยชน์จริงทั่วประเทศ.

by กองบรรณาธิการ (Engineering today).

Source: Engineering todayMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1) :

43. Journal article
ข้อผิดพลาดทั่วไปสำหรับการรายงานค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน ในงานวิจัยทางการแพทย์.

by พิมพ์รภัส เต็งตระกูลเจริญ.

Source: วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

44. Journal article
สถานการณ์การจัดบริการส่งเสริมสุขภาพช่องปากหญิงมีครรภ์และเด็กปฐมวัยใน รพ. สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2552.

by สุภาวดี พรหมมา | จันทนา อึ้งชูศักดิ์ | ศรีสุดา ลีละศิธร | สุรางค์ เชษฐพฤนท์.

Source: วิทยาสารทันตสาธารณสุขMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2555 [2012]Other title: Oral health promotion service for pregnant woman, toddler and preschool children in public hospital in 2009..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

45. Journal article
ลักษณะผู้นำองค์การในประเทศไทยช่วง พ.ศ. 2539-2554 : ศึกษาแบบอภิวิเคราะห์

by อุบลวรรณา ภวกานันท์.

Source: Journal of Human Resource intelligence : HRiMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2555 [2012]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305