Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
91. Journal article
นวัตกรรมชีววัสดุ จากสมุนไพรไทย.

by กองบรรณาธิการ (สมุนไพรเพื่อสุขภาพ).

Source: สมุนไพรเพื่อสุขภาพMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

92. Journal article
การวิจัยในงานที่สัมผัสจับต้องได้.

by กลุ่มงานวิจัยและประเมินผล วช.

Source: เทศาภิบาลMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

93. Journal article
ระเบียบวิธีวิจัยที่สอดคล้องกับการวิจัยด้านไทยคดีศึกษา.

by สุรพงษ์ โสธนเสถียร.

Source: วารสารไทยคดีศึกษาMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Publisher: 2554 [2011]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

94. Journal article
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับความตั้งใจจัดฟันตามแฟชั่นของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น.

by บุศยา ไชยเวช | นรลักษณ์ เอื้อกิจ.

Source: วารสารเกื้อการุณย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2554 [2011]Other title: Relationships between selected factors and intention to pseudo orthodontics among secondary school students..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

95. Journal article
เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสาหร่าย: การวิจัยการผลิตน้ำมันจากสาหร่าย.

by มรกต ตันติเจริญ.

Source: The TRF ForumMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

96. Journal article
ภาวะซีดของหญิงตั้งครรภ์ในโรงพยาบาลพนมสารคาม อำเภอพนามสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา.

by รัตน์ มณีพิทักษ์สันติ.

Source: วารสารกรมการแพทย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2554 [2011]Other title: Anemia in pregnant women at Panomsarakham hospital, Panomsarakham distric, Chachoengsao province..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

97. Journal article
บริหารจัดการงานขนส่งและโลจิสติกส์รับ AEC.

Source: Logistics ThailandMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (2) :

98. Journal article
Insomnia..."ขอให้ค่ำคืนนี้นอนหลับฝันดี"

by พรพรรณ ปัญญาภิรมย์.

Source: Business plusMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (2) :

99. Journal article
ข้อคิดมือใหม่อยากทำวิจัยเริ่มต้นอย่างไร.

by สำรวย สังข์สะอาด.

Source: วิศวกรรมสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

100. Journal article
คุณภาพชีวิตการทำงานของทันตาบริบาลทีปฏิบัติงานในศูนย์สุขภาพชุมชนในพื้นที่ 15 จังหวัดภาคกลางของประเทศไทย.

by ยุพิน ทองกำผลา | พิศักดิ์ องค์ศิริมงคล | สุนิพล โพธิ์งาม.

Source: วิทยาสารทันตสาธารณสุขMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Other title: Quality of work life of dental nurses in primary care units in 15 provinces of central region,Thailand..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

101. Journal article
การประเมินผลรูปแบบการจัดบริการทันตกรรมผสมระหว่างภาครัฐและเอกชนของหน่วยบริการประจำที่ไม่มีทันตแพทย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา.

by ศิริรัตน์ รัศมีโสรัจ.

Source: วิทยาสารทันตสาธารณสุขMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Other title: Evaluation public-private mixed model for oral health care in the public service district in Nakhon Ratchasima province..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

102. Journal article
การเปรียบเทียบระดับความรู้ในการใช้คำเรียกขานภาษาอังกฤษ ระหว่างกลุ่มผู้เรียนที่มีระดับอายุและการศึกษาต่างกัน.

by สมยศ วัฒนากมลชัย | เยาวลักษณ์ ยิ้มอ่อน.

Source: BU academic reviewMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2554 [2011]Other title: A comparison of knowledge relating to forms of address among groups of learners of different ages and levels of education.Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

103. Journal article
The best 2011 invention and innovation จะสร้าง "นวัตกรรม" ให้โตได้อย่างไร.

by กองบรรณาธิการ (Business plus).

Source: Business plusMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (1) :

104. Journal article
ความเครียดและการเผชิญความเครียดของพยาบาลจบใหม่ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์.

by กิติยา สมุทรประดิษฐ์ | สุดารัตน์ สุวารี | ณิชาภา วุฒิวัฒน์.

Source: วารสารเกื้อการุณย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2554 [2011]Other title: Stress and coping of new graduated nurses educated from saintlouis colleage..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

105. Journal article
Research hightlight.

by วัชรศักดิ์ โชติยะปุตตะ.

Source: จุลสารสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305