Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
ทิศทางและการบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์

by สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

Source: Engineering todayMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1) :

2. Journal article
การบริหารจัดการข้อมูลงานวิจัย.

by ทักษิณ พิมพ์ภักดิ์.

Source: วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

3. Journal article
การศึกษาเปรียบเทียบเชาวน์อารมณ์ (EQ) และเชาวน์วิริยะ (AQ) ของบุคลากรในองค์กรที่ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลักปรัชญาอื่นในการบริหารจัดการ

by ธีระศักดิ์ กำบรรณารักษ์ | ทิพย์สุดา เมธีพลกุล | บุรชัย อัศวทวีบุญ.

Source: วารสารวิจัยทรัพยากรมนุษย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2554 [2011]Other title: Comparison study of Eotional Qotient (EQ) and Adversity Quotient (AQ) between personnel in organizations implementing sufficiency economy philosophy and those implementing others.Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

4. Journal article
ความเครียดและการเผชิญความเครียดของพยาบาลจบใหม่ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์.

by กิติยา สมุทรประดิษฐ์ | สุดารัตน์ สุวารี | ณิชาภา วุฒิวัฒน์.

Source: วารสารเกื้อการุณย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2554 [2011]Other title: Stress and coping of new graduated nurses educated from saintlouis colleage..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

5. Journal article
บทวิเคราะห์ผลงานวิจัยในด้านบริหารธุรกิจในประเทศไทย.

by นภดล ร่มโพธิ์.

Source: วารสารบริหารธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2554 [2011]Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (4) :

6. Journal article
Top 5 Factors 2010.

by ศรีกัญญา มงคลศิริ.

Source: BrandAgeMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: Fulltext Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

7. Journal article
การสำรวจการใช้เครื่องมือและเทคนิคการพัฒนาองค์กรสมัยใหม่ของธุรกิจจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

by กรกนก ทิพรส | โชคชัย สุเวชวัฒนกูล.

Source: จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2553 [2010]Other title: The survey on the usage of modern organizational development tools and techniques in organizations registered in Stock Ezchange of Thailand.Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (1) :

8. Journal article
สภาพที่เป็นจริงและสภาพที่คาดหวังของบุคลากรที่มีต่อการจัดการความรู้ในโรงพยาบาลพระปกเกล้า.

by ศศลักษณ์ สุขจิตต์.

Source: วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้าMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Other title: Actuality and expectations of personnel on th knowledge management in prapokklao hospital..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

9. Journal article
ชวนคุณย่ามาหัวเราะกัน.

by ชมนาด.

Source: ชีวจิตMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

10. Journal article
MAD Marketeer Advertising 100 โฆษณาแห่งปี.

by เดือนเพ็ญ ลิ้มศรีตระกูล | อังศุมาลิน ศิริมงคลกิจ | สเตฟานี่ เบลล์ | พอล กิ๊บบินส์ | วรรณี รัตนพล | ฌอน โอ ไบรอัน | ปิยะ บุณฑริก | ธนญชัย ศรศรีวิชัย | ไตรลุจน์ นวะมะรัตน | นพดล ศรีเกียรติขจร | บริษัทอินิทิเอทีฟ | ออมนิคอมมีเดียกรุ๊ป | บริษัทโอกิลวี่ แอนด์ เมเธอร์ | บริษัทแมคแคน เวิลด์กรุ๊ป.

Source: MarketeerMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

11. Journal article
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อระดับความเครียดของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมนวนคร สวนอุตสาหกรรมโรจนะ และนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร.

by ศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์.

Source: จุฬาลงกรณ์วารสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

12. Journal article
สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช : แห่งสงวนชีวมณฑลระดับโลกของยูเนสโก

by พัลลภ กฤตยานวัช.

Source: ธนาคารอาคารสงเคราะห์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Other title: Sakaerrat Environmental Research Station : UNESCO Biosphere Reserve.Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

13. Journal article
การเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพในการจัดการของโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่.

by อัครพงศ์ อั้นทอง | มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด.

Source: วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2552 [2009]Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

14. Journal article
งานวิจัยในมุมมองของ KM.

by จงจิต วงษ์สุวรรณ | เจนจิรา อาบสีนาค | ศุภณัฐ เดชวิถี | พรพิมล ช่างไม้.

Source: โดมทัศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

15. Journal article
ถอดบทเรียนการจัดการความรู้ในงานวิจัยของสถานศึกษาพยาบาล: บทบาทของผู้จัดการงานวิจัย.

by วาสนา นัยพัฒน์ | ภารณี ฤกษ์เย็น.

Source: วารสารพยาบาลทหารบกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305