Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของมารดาในการดูแลทารกแรกเกิดที่รับการรักษาในโรงพยาบาล.

by สุธาภินันท์ พรเลิศทวีกุล | ทัศนี ประสบกิตติคุณ.

Source: วารสารพยาบาลศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2556 [2013]Other title: Factors associated with mothers participation in care for hospitalized newborns..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

2. Journal article
ผลการคัดเลือกรายงานวิจัยยา losartan ในโรค diabetic nephropathy เพื่อเข้าบัญชียาหลักแห่งชาติ ระหว่างเลาขานุการ กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในคณะำงานผู้เชี่ยวชาญแห่งชาติด้านการคัดเลือกยา สาขาโรคไตและทางเดินปัสสาวะ.

by ณรงค์ศักดิ์ วัชโรทน | นิพันธ์ สุขแสนสำราญ | เกรียง ตั้งสง่า | วรรณนิษา เถียรทวี | วรสุดา ยูงทอง.

Source: วารสารกรมการแพทย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2555 [2012]Other title: Comparison the difference of resulths of the paper selected process of drug selection for The national list of essential drug (์NLED) between secretaries and experts in The national expert panel on kidney and urological diseases for NLED selection: to study research papers which treament diabetic nephropathy with losartan..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

3. Journal article
วัคซีนต้านมะเร็งวาระสุดท้ายของมะเร็งกำลังมาถึง.

by นริศ เจนวิริยะ.

Source: Health TodayMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

4. Journal article
ปัจจัยทำนายภาวะสุขภาพของผู้ป่วยภายหลังการผ่าตัดทำทางเบี่ยงแก้ไขภาวะหลอดเลือดแดงต่ำหว่าขาหนีบอุดตัน.

by รัตนา แตงรอด | สุวิมล กิมปี | อรพรรณ โตสิงห์ | เฉนียน เีรืองเศรษฐกิจ.

Source: วารสารพยาบาลศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2553 [2010]Other title: Factors prediction health status in patients after infrainguinal bypass..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

5. Journal article
Pain in the elderly.

by ประดิษฐ์ ประทีปะวณิช.

Source: วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

6. Journal article
ผลการผ่าตัดแก้ไขภาวะท่อน้ำตาอุดตันด้วยกล้องผ่านทางจมูก.

by ฉัตรชัย คูณรังษีสมบูรณ์.

Source: พุทธชินราชเวชสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2553 [2010]Other title: Results of endoscopic intranasal dacrycystorhinostomy.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

7. Journal article
ฤทธิ์ต้านมะเร็งของตำรับยารักษาโรคมะเร็งที่คัดเลือกจากฐานข้อมูลตำรับยาสมุนไพรไทยมโนสร้อย 2 ในหลอดทดลองโดยวิธี Sulforhodamine B (SRB) asay.

by จีรเดช มโนสร้อย | วรพงษ์ กิจดำรงธรรม | กมลดารา เหรียญสุวรรณ | ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ | อรัญญา มโนสร้อย.

Source: วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

8. Journal article
ดิสคอยด์ ลูปัส อีรีทีมาโตซัสในช่องปาก.

by สุรวุฒน์ พงษ์ศิริเวทย์ | ธีรยุทธ กุณทรนีรานันต์ | วัชราภรณ์ ทศพร.

Source: เชียงใหม่ทันตแพทยสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2553 [2010]Other title: Oral Discoid Lupus Erythematosus..Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

9. Journal article
การรักษาทางคลินิกในผู้ป่วยที่มีภาวะไวเกินต่อความรู้สึกของเนื้อฟัน.

by นิตยานันท์ จิตวรรณรัตน์ | ทัดจันทร์ ครองบารมี.

Source: เชียงใหม่ทันตแพทยสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Other title: In-Office Treatment of Dentinal Hypersemsitivity..Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

10. Journal article
การศึกษาฤทธิ์ต้านภูมิแพ้ของสารสกัดจากกล้วยน้ำว้า.

by ปรินทร เตชะกุลวานิชย์ | ปฐมพงษ์ เผือกลี | ศุณิตา มากชูชิต | อรุณพร อิฐรัตน์.

Source: วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

11. Journal article
การลดแผลเป็นตีนตะขาบของแผลผ่าตัดทำหมันหลังคลอดในโรงพยาบาลแกลง.

by สมนึก เตชะพะโลกุล.

Source: วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้าMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Other title: Scar reduction in postpartum sterilization wound at Klaeng hospital..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

12. Journal article
อาการแสดงและผลการรดูแลรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวีร่วมกับเชื้อวัณโรคในคลินิกโรคติดเชื้อ โรงพยาบาลพระปกเกล้า.

by มาลี เตชพรรุ่ง.

Source: วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้าMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Other title: Clinical manifestation and treatment outcome of patients with both HIV and tuberculosis infection in HIV/AIDS clinic prapokklao hospital..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

13. Journal article
การทดสอบฤทธิ์ลดความดันโลหิตของสารสกัดตำรับสมุนไพรรักษาโรคความดันโลหิตสูงจากฐานข้อมูลตำรายาสมุนไพรไทย-ล้านนา.

by จีรเดช มโนสร้อย | ปริรัตน์ คนสูง | ภักวดี ไชยกุล | อรัญญา มโนสร้อย.

Source: วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

14. Journal article
ฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่ HT29 ในหลอดทดลองของตำรับยาสมุนไพรไทยที่คัดเลือกจากฐานข้อมูลตำรับยาสมุนไพรไทย มโนสร้อย 2 โดยใช้เทคนิคการย้อมสี AO/EB.

by จีรเดช มโนสร้อย | มธุกร สายนาคำ | วิชพงศ์ อิศรางพร | ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ | สุมิตรา ทองประเสริฐ | วีระศักดิ์ นาวารวงค์ | วรผกา มโนสร้อย | อรัญญา มโนสร้อย.

Source: วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

15. Journal article
ฤทธิ์ต้านมะเร็งลำไส้ใหญ่ของตำรับยารักษาโรคมะเร็งที่คัดเลือกจากฐานข้อมูลตำรับยาสมุนไพรไทย มโนสร้อย 2 ในหนูที่ถูกเหนี่ยวนำให้เป็นมะเร็งด้วยการปลูกถ่ายเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่ HT-29.

by จีรเดช มโนสร้อย | วรพงษ์ กิจดำรงธรรม | Gidado, Abubakar | ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ | อรัญญา มโนสร้อย.

Source: วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305