Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
ปัจจัยทำนายพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคปอดจากสิ่งแวดล้อมของผู้ประกอบอาชีพขับมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ในเขตกรุงเทพมหานคร.

by พรรณิภา สืบสุข | อัจฉริยา พงษ์นุ่มกุล.

Source: วารสารพยาบาลศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2556 [2013]Other title: Predicting factors of health promoting behaviors to preventive environmental lung diseases among motocycle taxi drivers in Bangkok metropolitan area..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

2. Journal article
Research hightlight.

by วัชรศักดิ์ โชติยะปุตตะ.

Source: จุลสารสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

3. Journal article
ดิสคอยด์ ลูปัส อีรีทีมาโตซัสในช่องปาก.

by สุรวุฒน์ พงษ์ศิริเวทย์ | ธีรยุทธ กุณทรนีรานันต์ | วัชราภรณ์ ทศพร.

Source: เชียงใหม่ทันตแพทยสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2553 [2010]Other title: Oral Discoid Lupus Erythematosus..Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

4. Journal article
Lupus erythematosus panniculitis : clinical manifestation, direct immunofluorescence study and natural course.

by ปกาพิต ตู้จินดา | ลีนา จุฬาโรจน์มนตรี | ไอณภัค บุญทวียุวัฒน์ | นิษา เขียวจ้อย.

Source: วารสารโรคผิวหนังMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: English Summary language: Thai, English Publisher: 2552 [2009]Other title: ลักษณะทางคลินิก การตรวจ Direct immunofluorescence และการดำเนินโรคของผู้ป่วยโรคผื่น Lupus erythematosus panniculitis..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

5. Journal article
การย้อมอิมมูโนฮิตโตเคมีสำหรับตรวจการแสงออกของมิคเอในเซลล์มะเร็งปากมดลูก.

by สหพัฒน์ บรัศว์รักษ์ | วัชนันท์ วงศ์เสนา | ชาญวิทย์ ลีลายุวัฒน์ | อนุชา พัวไพโรจน์ | พัชรี เจียรนัยกูร | พิศมัย ยืนยาว | อรุณรัฐ ร่มพฤกษ์ | ไชยเชษฐ์ นานอก.

Source: วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2551 [2008]Other title: Immunohistochemical staining for MICA expression in cervical cancer cells..Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

6. Journal article
Immunohistochemical staining for MICA expression in cerrical cancer cells.

by Sahapat Barusrux | Wachanan Wongsena | Chavit leelayuwat | Anucha Paupairoj | Patcharee Jearanaikoon | Pissamai Yuenyao | Arunrat Romphruk | Chaiyachet Nanok.

Source: วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: English Summary language: English, Thai Publisher: 2551 [2008]Other title: การย้อมอิมมูโนฮิตโตเคมีสำหรับตรวจการแสดงออกของมิคเอโนเซลล์มะเร็งปากมดลูก..Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

7. Journal article
เอสโตรเจนและโปรเจสเทอโรน : เปรียบเทียบในเซลล์มะเร็งระหว่างก้อนที่เต้านมกับที่กระจายต่อมน้ำเหลืองรักแร้.

by อัญชลีรัตน์ เลิศสถิตย์ | จารุวรรณ ปิ่นทอง.

Source: วารสารกรมการแพทย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2550 [2007]Other title: Estrogen and progesterone receptors status in breast carcinoma : compare primary tumor and metastatic node..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

8. Journal article
การเปรียบเทียบผลการวัดค่าความหนาครึ่งค่าของรังสีเอกซ์วินิจฉัยจากเครื่องมือวัดปริมาณรังสี 3 เครื่อง.

by อนงค์ สิงกาวงไซย์ | อริณญา อุตบัววงศ์ | สุรชัย ตุ้ยด้วง.

Source: วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2550 [2007]Other title: Comparison of measuring the half value layer of diagnostic X-ray beam by 3 dosimeters..Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

9. Journal article
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการตรวจวินิจฉัยโรคหัดด้วย Enzyme immunoassy kits 2 ชนิด.

by อารยะ สังข์ดี | พัชชา อินคำสืบ | เพียงใจ อามีนเจริญ | ศิริมา ปัทมดิลก.

Source: วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2550 [2007]Other title: Comparison of 2 commercial enzyme immunoassay kits for diagnosis of measles virus..Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

10. Journal article
การตรวจเต้านมด้วยเครื่องเอกซเรย์และอัลตราซาวด์เปรียบเทียบกับผลตรวจทางพยาธิวิทยาที่ศูนย์มะเร็ง ชลบุรี.

by ฉันทนา ภัทโรวาสน์ | อภิญญา สุวรรณ์.

Source: วารสารกรมการแพทย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2549 [2006]Other title: Comparison of mamography, breast ultrasound with histo-pathology, Chonburi cancer center..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

11. Journal article
ความรู้และเจตคติของหญิงตั้งครรภ์ ก่อนรับคำปรึกษาแนะนำ เพื่อการวินิจฉัยก่อนคลอด.

by กฤษณมน ฤทธิฦาชัย | ปริศนา พานิชกุล | จุฑาวดี วุฒิวงศ์.

Source: เวชสารแพทย์ทหารบกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2549 [2006]Other title: Knowledge and attitude of pregnant women before counseling for prenatal diagnosis in Phramongkutklao Hospital..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

12. Journal article
เทคนิคในการตรวจด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้าบริเวณกระดูกสันหลังส่วนเอว.

by เฉลิมพร เจริญวิกรม.

Source: วารสารกรมการแพทย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2549 [2006]Other title: Comparison of technique in magnetic resonance imaging at lumbosacrum spine region..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

13. Journal article
เทคนิคการตรวจเอ็มอาร์ไอซีเอสเอฟโฟลว์ในโรงพยาบาลศิริราช.

by พนิดา ชาญเชาว์วานิช | เกิดศิริ ธรรมนำสุข | สุธน น้อยวัฒน์ | อรสา ชวาลภาฤทธิ์ | นันทศักดิ์ ธิศาวิภาต.

Source: วารสารกรมการแพทย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2548 [2005]Other title: MRI CSF flow in Siriraj Hospital : technical experience..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

14. Journal article
ผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์พื้นฐานทางโรคเรื้อนในปี 2543-2546 กับการใช้ประโยชน์ในงานควบคุมโรค.

by เบญจวรรณ เพชรสุขศิริ.

Source: วารสารสถาบันราชประชาสมาสัยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Other title: Progress of basic science researches in leprosy in 2000-2003 : usefullness for disease control..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

15. Journal article
ผลการตรวจหัวใจทารกในครรภ์ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ในการทำนายคะแนนแอพการ์.

by ชำนาญ ศรีประโมทย์.

Source: วารสารกรมการแพทย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2547 [2004]Other title: Electronic fetal heart rate monitoring (EFM) : tracing for prediction of apgar score in newborns..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305