Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
ฤทธิ์ยาต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดหยาบจากใบสาบเสือและสาบแร้งสาบกา.

by อรพินท์ เทพสิงห์แก้ว | สาคร พระประเสริฐ | เบญจลักษณ์ ทองช่วย.

Source: วารสารเทคนิคการแพทย์เชียงใหม่Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2554 [2011]Other title: Radical scvenging activities of crude leaf extracts from Eupatorium odoratum Linn. and Agratum conyzodes Linn..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

2. Journal article
ประสิทธิผลของฟลูออไรด์วาร์นิชในการป้องกันฟันผุในเด็กอายุ 8-22 เดือน เปรียบเทียบระหว่างการทาทุก 3 เดือน และ 6 เดือน.

by ศศิธร ตาลอำไพ | สมเกียรติ เหลืองไพรินทร์ | สุภาภรณ์ ฉัตรชัยวิวัฒนา.

Source: วิทยาสารทันตสาธารณสุขMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Other title: The effectivenes of fluoride varnish in preventing dental caries in children aged 8-22 months : A comparison between 3- and 6-month application intervals..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

3. Journal article
การทดสอบฤทธิ์ลดความดันโลหิตของสารสกัดตำรับสมุนไพรรักษาโรคความดันโลหิตสูงจากฐานข้อมูลตำรายาสมุนไพรไทย-ล้านนา.

by จีรเดช มโนสร้อย | ปริรัตน์ คนสูง | ภักวดี ไชยกุล | อรัญญา มโนสร้อย.

Source: วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

4. Journal article
ฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่ HT29 ในหลอดทดลองของตำรับยาสมุนไพรไทยที่คัดเลือกจากฐานข้อมูลตำรับยาสมุนไพรไทย มโนสร้อย 2 โดยใช้เทคนิคการย้อมสี AO/EB.

by จีรเดช มโนสร้อย | มธุกร สายนาคำ | วิชพงศ์ อิศรางพร | ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ | สุมิตรา ทองประเสริฐ | วีระศักดิ์ นาวารวงค์ | วรผกา มโนสร้อย | อรัญญา มโนสร้อย.

Source: วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

5. Journal article
ฤทธิ์ต้านมะเร็งลำไส้ใหญ่ของตำรับยารักษาโรคมะเร็งที่คัดเลือกจากฐานข้อมูลตำรับยาสมุนไพรไทย มโนสร้อย 2 ในหนูที่ถูกเหนี่ยวนำให้เป็นมะเร็งด้วยการปลูกถ่ายเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่ HT-29.

by จีรเดช มโนสร้อย | วรพงษ์ กิจดำรงธรรม | Gidado, Abubakar | ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ | อรัญญา มโนสร้อย.

Source: วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

6. Journal article
การพัฒนาเจลแต้มสิวจากสารสกัดเปลือกมังคุดและตำรับเบญจโลกวิเชียร.

by สุมนา จินดาพงษ์ | สุมาลี ปานทอง | อินทัช ศักดิ์ภักดีเจริญ | อรุณพร อิฐรัตน์.

Source: วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

7. Journal article
การคัดกรองสารยับยั้ง pancreatic lipase จากสมุนไพรไทย.

by สุนันทา ศรีโสภณ | นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ | กรกนก อิงคนินันท์ | ประไพ วงศ์สินคงมั่น.

Source: วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

8. Journal article
การศึกษาสารพฤกษเคมี, ฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน, ฤทธิ์ต้านการเจริญของเซลล์มะเร็งและฤทธิ์ชักนำการเกิดอะพอพโตซิสต่อเซลล์มะเร็งปากมดลูกของสารสกัดตำรับยาสมุนไพรรักษาโรคมะเร็ง ชม.017-036/ 83 024 08002/0888 ที่คัดเลือกจากฐานข้อมูลตำรายาสมุนไพรมโนสร้อย 2.

by อรัญญา มโนสร้อย | กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์ | อาคิฮิซา, โตชิฮิโร | จีรเดช มโนสร้อย.

Source: วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

9. Journal article
ศึกษาการใช้สมุนไพรไล่หวัด.

by ปิยะภรณ์ กองเงิน | อุดมศักดิ์ กองเงิน | สุพัส ศรีสะอาด | วรรณพร บุญสอน | วิทยา กิ่งคำ | ละเอียด ธรรมคุณ | ประสิทธิ์ พันธ์แก่น | กรณพัฒน์ ไชยมูล | สุพิน ดวงมณี.

Source: วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

10. Journal article
การพัฒนาตำรับผลิตภัณฑ์จากสารบริสุทธิ์ Embelin.

by ปิยะวรรณ บูชา | มาลี บรรจบ | จาศิริ ช่วยพรหม | ธิดารัตน์ บุญรอด | บุญญาณี ศุภผล | อัศวชัย ช่วยพรหม.

Source: วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

11. Journal article
การตรวจคัดกรองฤทธิ์ต้านมะเร็งของแบคทีเรียสกุลสเตร๊ปโตมัยซีส.

by วิภาดา เิงินถาวร | สุรพงษ์ คล้ายบุตร | สุไลมาน อาแว | ภูวดล บางรักษ์ | วรางคณา จุ้งลก | มณฑล เลิศคณาวนิชกุล.

Source: วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัดMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2553 [2010]Other title: Screening of anticancer activity from streptomyces spp..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

12. Journal article
ผลการรักษาภาวะพร่องฮอร์โมนเพศชายในชายสูงวัยด้วยเทสทอสเทอโรน.

by ภัทร แซ่ตั้ง.

Source: วชิรเวชสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2552 [2009]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

13. Journal article
ความสำเร็จของการปิดทับเนื้อเยื่อในโดยอ้อมด้วยแคลเซียมไฮดรอกไซด์เปรียบเทียบกับการรักษาเนื้อเยื่อในที่มีชีวิตด้วยยาปฏิชีวนะผสม 3 ชนิดในฟันกรามน้ำนมล่าง.

by ตรีษา ศาสตระรุจิ | ชุติมา ไตรรัตน์วรกุล.

Source: วารสารทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2552 [2009]Other title: Success of calcium hydroxide indirect pulp treatment versus three mix antibiotics vital pulp therapy in lower primary molars.Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

14. Journal article
ผลของโยคะต่อการฟื้นสภาพหลังผ่าตัดในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดช่องท้อง

by รักชนก ชูเขียน | สุดศิริ หิรัญชุณหะ | วิภา แซ่เซี้ย | ทรงพร จันทรพัฒน์.

Source: วารสารสภาการพยาบาลMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: tha $b tha $b eng Publisher: 2552 [2009]Other title: The Effect of Yoga on Postoperative Recovery in Patients undergoing Abdominal Surgery.Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

15. Journal article
ประสิทธิผลของยาต้านไวรัสสูตรผสมจีพีโอเวียร์ต่อผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ในโรงพยาบาลสุโขทัย.

by มาโนช อู่วุฒิพงษ์.

Source: พุทธชินราชเวชสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2551 [2008]Other title: Efficacy of GPO-VIR in HIV infected and AIDS patients in Sukothai..Online access: View online article Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305