Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
การเปลี่ยนแปลง Incoterms 2010 rules.

by อาวุธ โพธิ์เล็ก.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Pridi Banomyong Library (5) :

2. Journal article
คำแนะนำผู้ผลิต/ส่งออกสินค้าอาหารรายใหม่ที่ยังไม่เคยส่งสินค้าไปขายตลาดสหรัฐอเมริกา.

by สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครชิคาโก.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

3. Journal article
4. Journal article
Food chain ทำอย่างไร เมื่อส่งออกตลาดญี่ปุ่น.

by อภิชาติ โสภาแดง | รุธิร์ พนมยงค์ | ไพบูลย์ พลสุวรรณา.

Source: Logistics ThailandMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (2) :

5. Journal article
6. Journal article
การวางแผนในส่วนของผู้ผลิตผู้ส่งออก ตอนที่ 2.

by ทรงเดช ตันสุรัต.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

7. Journal article
ส่งออกไปจีนเดือน ก.ย. : ทำสถิติมูลค่าสูงสุด…สอดคล้องการบริโภคที่แข็งแกร่งของจีน.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

8. Journal article
การส่งออกของไทยไปยุโรป.

by กุลวัฒน์ บัวสวัสดิ์.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

9. Journal article
ก.พาณิชย์ ชี้อบรมผู้ส่งออกสำเร็จตามคาด.

by ศรีรตน์ รัษฐปานะ.

Source: Make MoneyMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (2) :

10. Journal article
FTA ปี 2553 … ปัจจัยหนุนการส่งออกไทยไปตลาดประเทศคู่เจรจา.

Source: กระแสทรรศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

11. Journal article
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนต่อการส่งออกและการนำเข้า.

by สุชาติ ธาดาธำรงเวช.

Source: การเงินการคลังMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

12. Journal article
Let's talk together 1.

by พรทิวา นาคาศัย, 2504-.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

13. Journal article
ความพร้อมของผู้ประกอบการไทยกับประชาคมอาเซียน.

by บุญทรัพย์ พานิชการ.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

14. Journal article
15. Journal article
ส่งออกไปจีนเดือนธันวาคมพุ่งสูงเป็นประวัติการณ์ ... แนวโน้มปี 2553 ขยายตัวดีขึ้น.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305