Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
31. Journal article
ญวน ชูธงรุกอาเซี่ยน แนวรบเศรษฐกิจเดือดหักด่าน เติ้ง

by วันวิสาข์ ชูชนม์.

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2538 [1995]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

32. Journal article
ยุโรปเผชิญมหาอำนาจทางเศรษฐกิจเอเชีย ในศตวรรษที่ 21

by เอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์.

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2538 [1995]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

33. Journal article
นโยบายเศรษฐกิจสหรัฐในตะวันออก ถึงเวลาต้องปรับให้รับกับสถานการณ์

by สุกัญญา ไชยภาษี.

Source: เนชั่นสุดสัปดาห์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2538 [1995]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

34. Journal article
ไทยกับเอเปค

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2537 [1994]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

35. Journal article
ระดับการรวมกลุ่ม VS อาเซียนในปัจจุบัน

by สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์.

Source: ผู้จัดการรายเดือนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2537 [1994]Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (Book Bank) (1) :

36. Journal article
อาฟตา : ช่องโหว่ที่กำแพงใหญ่

by ขุนทอง ลอเสรีวานิช.

Source: ผู้จัดการรายเดือนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2536 [1993]Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (Book Bank) (1) :

37. Journal article
ผลกระทบของความร่วมมือในเรื่องเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA)

by อารยะ ปรีชาเมตตา.

Source: เศรษฐสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2536 [1993]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

38. Journal article
รวมกลุ่มเศรษฐกิจโลก เพื่อร่วมมือหรือกีดกัน.

by กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2536 [1993]Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

39. Journal article
อาฟต้า กว่าจะเห็นผลอีกนาน เตรียมพร้อมรบในสนามการค้าโลก

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2536 [1993]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

40. Journal article
อาฟตา ผลกระทบและการปรับตัวของภาคเอกชนไทย

Source: ผู้จัดการMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2536 [1993]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

41. Journal article
Regional Advantage ยุทธศาสตร์เชื่อมแผ่นดินอาเซี่ยน เพิ่มอานุภาพปลาใหญ่

by รำไพ เกตุดี.

Source: วารสารคู่แข่งMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2536 [1993]Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (Book Bank) (1) :

42. Journal article
AFTA thought..on the private sector

by Pavida Pananond.

Source: วารสารบริหารธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: English Publisher: 2536 [1993]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

43. Journal article
ASEAN Summit4 เปิดประตูค้าเสรีอาเซียน ฝันเป็นจริงของลูกผู้ชาย ชื่ออานันท์

Source: ฐานเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

44. Journal article
เขตการค้าเสรีอาเซียน สิทธิพิเศษใหม่ทางการค้า

by สุภลักษณ์ กาญจนขุนดี.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Online access: เอกสารฉบับเค็ม Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

45. Journal article
อาฟต้า ฉลุยรายละเอียด

Source: ฐานเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305