Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
ASEAN Summit 2007 : สร้างการรวมตัวที่แข็งแกร่งขึ้น.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

2. Journal article
ความก้าวหน้าของอาเซียน ต่อปัญหาในพม่า.

by ทรงฤทธิ์ โพนเงิน.

Source: เนชั่นสุดสัปดาห์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

3. Journal article
ผลการประชุมอาเซียนกับจีน ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้.

by กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์. สำนักความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าภูมิภาค.

Source: วารสารเศรษฐกิจการพาณิชย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (2) :

4. Journal article
การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่ 29

by เอส ดี.

Source: กินรีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai, English Publisher: 2539 [1996]Other title: The 29th ASEAN Ministerial Meeting.Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

5. Journal article
การประชุมกลุ่มอาเซียนที่สิงคโปร์

by เกียรติชัย พงษ์พาณิชย์.

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2536 [1993]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

6. Journal article
การประชุมกลุ่มอาเซียนที่สิงคโปร์

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2536 [1993]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

7. Journal article
ASEAN Summit4 เปิดประตูค้าเสรีอาเซียน ฝันเป็นจริงของลูกผู้ชาย ชื่ออานันท์

Source: ฐานเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

8. Journal article
อาเชียนซัมมิท 4 กรุยทางสายใหม่พิสูจน์ความมั่นคง

Source: ฐานเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

9. Journal article
เขตค้าเสรีอาเซียนต้องเริ่มนับ 1 วันนี้

Source: ฐานเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

10. Journal article
ประชุมซัมมิท4 บทพิสูจน์เขตค้าเสรีอาเซียน

Source: ฐานเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305