Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
121. Journal article
1 ปีกับวิกฤตเศรษฐกิจโลก : เศรษฐกิจจีนยังคงต้องเผชิญปัจจัยเสี่ยง.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

122. Journal article
เตรียมรับมือความเปลี่ยนแปลงใหญ่ เศรษฐกิจไทย - เศรษฐกิจโลก.

by ชนายุส ตินารักษ์.

Source: ข่าวช่างMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

123. Journal article
SED จะช่วยประสานรอยร้าวระหว่างจีน-สหรัฐฯ ได้จริงหรือ?

by จิราภรณ์ กรองสุวรรณ.

Source: จดหมายข่าวจับกระแสองค์การการค้าโลกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

124. Journal article
สงครามการค้าสหรัฐฯ - จีน?

by สุนทร ตันมันทอง.

Source: จดหมายข่าวจับกระแสองค์การการค้าโลกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

125. Journal article
โรคกลัวจีน.

by เสาวนีย์ พิสิฐานุสรณ์ [แปลและเรียบเรียง.].

Source: ผู้จัดการรายเดือนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

126. Journal article
ไต้หวันเลิกกลัวจีน.

by เสาวนีย์ พิสิฐานุสรณ์ [แปลและเรียบเรียง.].

Source: ผู้จัดการรายเดือนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

127. Journal article
ส่งออก-นำเข้าจีนเดือนพฤศจิกายน 2551 หดตัว .... สะท้อนเศรษฐกิจจีนชะลอตัวมากขึ้น.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

128. Journal article
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจจีน-แอฟริกา : ความสัมพันธ์ที่ไทยน่าจับตามอง.

by รัชนี วงศ์จันทรกานต์.

Source: วารสารเศรษฐกิจการเกษตรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

129. Journal article
เหตุแผ่นดินไหวในจีน...กระทบเศรษฐกิจจีนไม่มากนัก คาดจีดีพีทั้งปี 2551 ยังคงขยายตัวไม่ต่ำกว่าร้อยละ 9.0.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

130. Journal article
ชนเผ่าซีจ้าง : หลากหลายวัฒนธรรมบนดินแดนที่ราบสูง.

by เกตมาตุ ดวงมณี.

Source: วารสารสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Other title: Xi-Zang minority : several cultures in tableland..Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

131. Journal article
สหรัฐฯ จับมือสหภาพยุโรปเล่นงานจีน กรณีบริการสารสนเทศทางการเงิน.

by สุนทร ตันมันทอง.

Source: จดหมายข่าวจับกระแสองค์การการค้าโลกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

132. Journal article
ข้อตกลงการเกษตรฟิลิปปินส์ - จีนแผ่นดินใหญ่ : เหตุผลและความกังวลในสังคมเศรษฐกิจฟิลิปปินส์.

by สมคิด พุทธศรี.

Source: จดหมายข่าวจับกระแสองค์การการค้าโลกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

133. Journal article
จีน : คลื่นลงทุนลูกใหม่ของศตวรรษที่ 21.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

134. Journal article
เศรษฐกิจจีนหลังพายุหิมะ.

by ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

135. Journal article
เศรษฐกิจจีนถูกกดดันจากเงินเฟ้อและเศรษฐกิจสหรัฐฯ … ส่งผลกระทบต่อการส่งออกไทยไปจีน.

Source: กระแสทรรศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305