Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
61. Journal article
ส่งออกไปจีนเดือนสิงหาคม: แผ่วลง...เติบโตเพียงร้อยละ 22.2

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

62. Journal article
ท่องไปในดินแดนมังกรผ่านโลกออนไลน์.

Source: e-commerceMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

63. Journal article
ความตกลงทางเศรษฐกิจระหว่างจีน-ไต้หวัน (ECFA) : ก้าวสำคัญของสองประเทศ ... ผลกระทบและโอกาสของไทย.

Source: กระแสทรรศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

64. Journal article
ส่งออกไปจีนเดือนมิถุนายนเติบโตชะลอเหลือร้อยละ 26.3 … ตามภาวะเศรษฐกิจจีนที่อ่อนแรงลง.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

65. Journal article
แกะรอยประวัติศาสตร์การเสียกรุงฯ ครั้งที่ 3 ของชนชาติไทยในปี 2540 ภาคที่ห้าสิบสอง.

Source: ดอกเบี้ยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1) :

66. Journal article
ทายาทผู้นำรุ่น 5 สี จิ่นผิง อ๋องแห่งแดนมังกร..?

by ธเนศ ศรีสุข.

Source: Business plusMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (1) :

67. Journal article
ส่งออกไปจีนเดือน ต.ค. : ยังคงพุ่งทะยานทำสถิติมูลค่าสูงสุด…เติบโต 27% YoY.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

68. Journal article
สถานการณ์การค้าของไทยในนครคุณหมิงปี 2553 และ แนวโน้มปี 2554.

by สุวิมล ติลกเรืองชัย.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

69. Journal article
อลังการ...สิบสองปันนาและยูนนาน.

by แฉล้ม มาศวรรณา.

Source: น.ส.พ. กสิกรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

70. Journal article
สงครามน้ำลาย.

Source: การเงินธนาคารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

71. Journal article
ความขัดแย้งสหรัฐฯ-จีน … คงไม่ถูกยกระดับเป็นสงครามการค้าในวงกว้าง.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

72. Journal article
เศรษฐกิจจีนปี 2553 โตอย่างมีเสถียรภาพชี้ทางเลือกของไทยคือบุกจีน.

by ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร [เรียบเรียง.].

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

73. Journal article
เศรษฐกิจจีนปี 2553 โตอย่างมีเสถียรภาพชี้ทางเลือกของไทยคือ บุกจีน.

by ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร [เรียบเรียง.].

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

74. Journal article
เซี่ยงไฮ้ เวิลด์ เอ็กซ์โป ยิ่งใหญ่สะท้านโลกันตร์กว่า 240 พาวิลเลี่ยน กว่า 2 หมื่นรายการอลังการ.

Source: ดอกเบี้ยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1) :

75. Journal article
กู้เศรษฐกิจแบบโลกาภิวัฒน์.

by วิทยา กิจชาญไพบูลย์.

Source: Business.comMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305