Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
76. Journal article
ถึงเวลาที่จีนจะแสดงความเป็นผู้นำ.

by ธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล, 2494-.

Source: การเงินธนาคารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

77. Journal article
เศรษฐกิจจีนปี 2552...ปีหฤโหดที่รอคอยอยู่ข้างหน้า.

by ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร.

Source: การเงินธนาคารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

78. Journal article
เศรษฐกิจจีนปี 2552... ปีหฤโหดที่รอคอยอยู่ข้างหน้า.

by ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

79. Journal article
เศรษฐกิจจีนตกแรงเกินคาด.

by เสาวนีย์ พิสิฐานุสรณ์ [แปลและเรียบเรียง.].

Source: ผู้จัดการ 360 [องศา]Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

80. Journal article
เศรษฐกิจจีนไตรมาส 4/2551 ขยายตัว 6.8% ต่ำสุดในรอบ 7 ปี … กระทบการส่งออกไทย.

Source: กระแสทรรศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

81. Journal article
เศรษฐกิจจีนใหญ่อันดับ 3 หนุนธุรกิจแบงก์ต้านวิกฤติ.

Source: การเงินธนาคารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (3) :

82. Journal article
กำจัดจุดอ่อน.

Source: การเงินธนาคารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

83. Journal article
สหรัฐฯ และจีนในเกมทุนนิยมโลก.

by สมภพ มานะรังสรรค์.

Source: Strategy + MarketingMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (1) :

84. Journal article
มาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีน : ผลกระทบต่อการค้าโลก & ไทย.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

85. Journal article
จีน 60 ปี บนเส้นทางแห่งความรุ่งโรจน์ ตั้งเป้าฉลอง 100 ปีในสถานะประเทศพัฒนา.

Source: การเงินธนาคารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

86. Journal article
เมื่อเสือในเอเชียเริ่มป่วย.

by เฉลิมพร ตันติกาญจนากุล.

Source: Money & WealthMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (3) :

87. Journal article
จีนฝ่าวิกฤติเศรษฐกิจโลก : เร่งกระตุ้นกำลังซื้อในประเทศ.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

88. Journal article
The new InfIuence of Chaina.

by วริษฐ์ ลิ้มทองกุล.

Source: ผู้จัดการ 360 [องศา]Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

89. Journal article
R3a เส้นทางสู่สวรรค์จริงหรือ.

by ศรีนาคา เชียงแสน | เอกรัตน์ บรรเลง.

Source: ผู้จัดการ 360 [องศา]Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

90. Journal article
Republic of the world.

by นฤมล สอาดโฉม.

Source: ThaicoonMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305