Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
91. Journal article
R3a New Trade Area เส้นทางสายไหม (ใหม่) จุดเริ่มต้นไทยสู่ Hub Logistics.

by พิพัฒน์ นวสวัสดิ์.

Source: ข่าวช่างMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

92. Journal article
ปีกระทิง (ดุ)

by เกษม พิพัฒน์เสรีธรรม.

Source: MarketeerMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

93. Journal article
กรอบข้อตกลง CEPA เปิดโอกาสธุรกิจภาคบริการระหว่างจีนและฮ่องกง... หวั่นกระทบธุรกิจท่องเที่ยวของไทย.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

94. Journal article
การส่งออกเดือนมีนาคมหดตัว 23.1% แนวโน้มต้องจับตาการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนและสหรัฐฯ

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Publisher: 2552 [2009]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

95. Journal article
เศรษฐกิจจีนปี 2552... ปีหฤโหดที่รอคอยอยู่ข้างหน้า.

by ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publisher: 2552 [2009]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

96. Journal article
ส่งออก-ลงทุน-ท่องเที่ยว ไทย-จีน : มีทิศทางปรับดีขึ้น.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

97. Journal article
เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ ค.ศ. 2006-2009.

by ดำรงค์ ฐานดี.

Source: รัฏฐาภิรักษ์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

98. Journal article
ฮีโร่.

Source: การเงินธนาคารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

99. Journal article
จีนจะเป็นตัวช่วยได้หรือไม่ ?

by ธีระ ภู่ตระกูล.

Source: Money & WealthMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (3) :

100. Journal article
เหตุใดจีนรอดพ้นวิกฤตเศรษฐกิจโลก.

by เสาวนีย์ พิสิฐานุสรณ์ [แปลและเรียบเรียง.].

Source: ผู้จัดการ 360 [องศา]Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

101. Journal article
การควบคุมและจัดการมลพิษทางน้ำในแม่น้ำท่าจีน.

by ฐิตาภา กระแสร์ลม.

Source: วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Other title: Water Pollution Control and Management in the Tha Chin River.Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

102. Journal article
ธรรมะ(ชาติ) จากขุนเขา.

by มิชิตา จำปาเทศ รอดสุทธิ.

Source: ดอกเบี้ยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

103. Journal article
อนาคตความสัมพันธ์จีน-สหรัฐฯ.

by วริษฐ์ ลิ้มทองกุล.

Source: ผู้จัดการ 360 [องศา]Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

104. Journal article
ไปเยือนเมืองฉีฝู่ : เมืองประวัติศาสตรืและวัฒนธรรมอันลือชื่อของโลก บ้านเกิดปรัชญาเมธีขงจื่อ,ผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดสูงสุดของประเทศจีน กว่า 2 พันปี.

by พัลลภ กฤตยานวัช.

Source: ธนาคารอาคารสงเคราะห์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

105. Journal article
มาตรการรับมือและกอบกู้วิกฤติเศรษฐกิจโลกของจีน.

by พัลลภ กฤตยานวัช | สุนทร ชัยยินดีภูมิ.

Source: ธนาคารอาคารสงเคราะห์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305