Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
76. Journal article
เสือเหลืองบนทางแพร่ง : เข้มงวด-ผ่อนปรน.

Source: ผู้จัดการรายวันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2541 [1998]Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

77. Journal article
มาเลเซียกู้วิกฤติควบ 40 ไฟแนนซ์เส้นตาย 31 มี.ค.

Source: ฐานเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2541 [1998]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

78. Journal article
มหาเธร์รับจีดีพีปีหน้าต่ำกว่า 7 เปอร์เซ็นต์.

Source: ผู้จัดการรายวันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2540 [1997]Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

79. Journal article
มาเลเซียใช้มาตรการเชิงรุกบุกตลาดฮังการี วางฐานการค้า หวังผลระยะยาวเป็นคู่แข่งไทยที่น่าจับตามอง.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2540 [1997]Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

80. Journal article
รายงานการวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบเศรษฐกิจการค้าของประเทศสมาชิก ในเขตการค้าเสรีอาเซียน

by จินตนา บุญบงการ | จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา.

Source: จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2540 [1997]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

81. Journal article
อภิมหาโครงการมาเลย์ ยุคเศรษฐกิจซึมเซา

Source: ฐานเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2540 [1997]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

82. Journal article
สภาพเศรษฐกิจมาเลเชีย

by ธันว์ธวัช.

Source: ข่าวช่างMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2540 [1997]Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

83. Journal article
แก้ปัญหาเศรษฐกิจ 2 ประเทศ 2 สไตล์

Source: ฐานเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2540 [1997]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

84. Journal article
ไทย-มหาเธร์และโซโรส

by ชุ่มชื่น พูลสวัสดิ์.

Source: ฐานสัปดาห์วิจารณ์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2540 [1997]Availability: Professor Direck Jayanama Library (2) :

85. Journal article
วิสัยทัศน์ของมาเลเซีย

by สุพิณ ปัญญามาก.

Source: ข่าวสาร กฟผ.Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2540 [1997]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

86. Journal article
ทิวเขาเงาไม้สายน้ำและผู้คนบนเส้นทางสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ

by ปิยะฤทัย ปิโยพีระพงศ์.

Source: อนุสาร อ.ส.ท.Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2540 [1997]Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (Book Bank) (1) :

87. Journal article
เพื่อนอาเซี่ยนเร่งมือหาลู่ทางลงทุนในเช็ก.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

88. Journal article
เมืองใหม่มาเลเซีย

by ชปา จิตต์ประทุม.

Source: ข่าวเอเชียศึกษาMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

89. Journal article
จับตามาเลเซียก้าวสู่ไฮเทค.

by ปรียาลักษณ์ โทณะวณิก.

Source: วารสารเศรษฐกิจ (ธ.กรุงเทพ)Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

90. Journal article
มาเลเซียศัตรูทางใต้ โดยทีมงาน อาทิตย์ รายสัปดาห์

Source: อาทิตย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305