Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
31. Journal article
1 เดือนหลังโอบามาเข้ารับตำแหน่ง ... เงินดอลลาร์ฯ ยังแกร่ง ขณะที่เงินบาทอ่อนค่าสุดในรอบกว่า 2 เดือน.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

32. Journal article
กู้เศรษฐกิจแบบโลกาภิวัฒน์.

by วิทยา กิจชาญไพบูลย์.

Source: Business.comMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

33. Journal article
เปิดมุมมอง "ดร.พอล ครุกแมน" ใครจะกอบกู้วิกฤตเศรษฐกิจโลกครั้งใหม่.

by อนันต์ ยศพลวัฒน์ | กิตติ ลิ่มสกุล.

Source: Business.comMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

34. Journal article
การประชุม FOMC 28-29 เม.ย. ... เฟดอาจใช้มาตรการอัดฉีดสภาพคล่องต่อเนื่อง แม้ตลาดการเงินบางส่วนเริ่มมีเสถียรภาพ.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

35. Journal article
ไม่มีพรรค ไม่มีคู่แข่งทางการเมือง ครม. โอบามา ตัวอย่างการเมืองเพื่อประเทศชาติ

by ประภาคาร.

Source: ผู้นำท้องถิ่น : ศักยภาพใหม่ของปวงชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

36. Journal article
สหรัฐอเมริกา.

by สมรรัตน์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา | สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครชิคาโก.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

37. Journal article
เอเชียระวัง "โอบามาโนมิกส์"

by กองบรรณาธิการ (Business.com).

Source: Business.comMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

38. Journal article
กำจัดจุดอ่อน.

Source: การเงินธนาคารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

39. Journal article
สหรัฐฯ และจีนในเกมทุนนิยมโลก.

by สมภพ มานะรังสรรค์.

Source: Strategy + MarketingMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (1) :

40. Journal article
เศรษฐกิจโลกเปลี่ยนไป "World Economy Change?"

by เชษฐา มีมั่งคั่ง.

Source: Money & wealthMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publisher: 2552 [2009]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

41. Journal article
วิตกจริต(เกินเหตุ)

Source: การเงินธนาคารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

42. Journal article
มองกระบวนการนิติบัญญัติสหรัฐผ่านกฎหมายกู้วิกฤตการเงิน.

by ธนกร วรปรัชญากูล.

Source: จุลนิติMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

43. Journal article
วิกฤติเศรษฐกิจขาลงหนีจุดมืด แนะทางออกนักธุรกิจคิดอย่างไร.

by อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล | อนันต์ อัศวโภคิน | ราเชนทร์ พจนสุนทร | ประเสริฐ บุญสัมพันธ์ | ธนินท์ เจียรวนนท์, 2482- | วิเชียร เมฆตระการ | ชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ | ตัน ภาสกรนที, 2502-.

Source: นักธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (3) :

44. Journal article
ยุทธการฝ่าวิกฤติเศรษฐกิจของรัฐบาลโอบามา.

by ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์.

Source: วารสารส่งเสริมการลงทุนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

45. Journal article
Eyewitness : American economy in collapse (No.4)

by มานิตา เค.เบนท์ลี่ย์.

Source: ผู้จัดการ 360 [องศา]Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305