Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
76. Journal article
โอบามา VS อภิสิทธิ์ เมื่อ Change ไม่ใช่เรื่องง่าย.

Source: ThaicoonMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

77. Journal article
Eyewitness : American economy in collapse (no.3)

by มานิตา เค.เบนท์ลี่ย์.

Source: ผู้จัดการ 360 [องศา]Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

78. Journal article
ระวัง "กับดักเศรษฐกิจ".

by อุสรา วิไลพิชญ์.

Source: Money & wealthMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publisher: 2552 [2009]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

79. Journal article
วิกฤติสหรัฐฯคลี่คลาย : จุดประกายความหวัง 2009

Source: การเงินธนาคารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

80. Journal article
Obama เทหน้าตัก ต่อชะตาแบงก์-เศรษฐกิจ.

Source: การเงินธนาคารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

81. Journal article
เศรษฐกิจ 14 มลรัฐ บนฝั่งตะวันตกของสหรัฐฯ.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

82. Journal article
เฟดอัดฉีดสภาพคล่องครั้งใหญ่พลิกฟื้นวิกฤตสหรัฐฯ.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

83. Journal article
มหาวิกฤติเศรษฐกิจโลก ปี 1929-1939 : บทเรียนจากประวัติศาสตร์.

by พัลลภ กฤตยานวัช.

Source: ธนาคารอาคารสงเคราะห์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Other title: The Great Depression of 1929-1939 : lessons from history.Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

84. Journal article
ยุทธศาสตร์ Clean Energy ปฏิวัติพลังงานโลก.

by ปฏิคม พลับพลึง.

Source: ThaicoonMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

85. Journal article
Two thousand nine ทางเลือก ทางรอด ฝ่ามรสุมเศรษฐกิจ.

by เฮนรี่ ยัง | ปกรณ์ พรรธนะแพทย์ | ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา | วรเทพ รางชัยกุล | นิธิ มหานนท์ | สาระ ล่ำซำ, 2513- | วรรณี รัตนพล | ธนาคารกสิกรไทย | บริษัทดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย) | โรงพยาบาลปิยะเวท.

Source: ไฮ-คลาสMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

86. Journal article
ผลกระทบวิกฤตทางการเงินสหรัฐฯ ต่อเศรษฐกิจโลก.

by โสภณ พรโชคชัย.

Source: Engineering todayMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

87. Journal article
การส่งออกเดือนมีนาคมหดตัว 23.1% … แนวโน้มต้องจับตาการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนและสหรัฐฯ

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

88. Journal article
เฟดเพิ่มมุมมองเชิงบวกต่อเศรษฐกิจมากขึ้น... แต่การปรับขึ้นดอกเบี้ยยังไม่น่าจะเกิดขึ้นในปีนี้.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

89. Journal article
พวกอุบาทว์กาลีโลก 2009 กับเศรษฐกิจไทย.

by ทักษ์ศีล ฉัตรแก้ว.

Source: MBAMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publisher: 2552 [2009]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

90. Journal article
เตรียมรับมือความเปลี่ยนแปลงใหญ่ เศรษฐกิจไทย - เศรษฐกิจโลก.

by ชนายุส ตินารักษ์.

Source: ข่าวช่างMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305