Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
วิกฤติแฮมเบอร์เกอร์ใครคือจำเลย?

Source: การเงินธนาคารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

2. Journal article
เปิดซองโบนัส สถาบันการเงิน.

by เฉลิมพร ตันติกาญจนากุล.

Source: Money & wealthMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (1) :

3. Journal article
ลูบคมดอลลาร์.

Source: การเงินธนาคารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

4. Journal article
1 เดือนหลังโอบามาเข้ารับตำแหน่ง ... เงินดอลลาร์ฯ ยังแกร่ง ขณะที่เงินบาทอ่อนค่าสุดในรอบกว่า 2 เดือน.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

5. Journal article
กู้เศรษฐกิจแบบโลกาภิวัฒน์.

by วิทยา กิจชาญไพบูลย์.

Source: Business.comMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

6. Journal article
การประชุม FOMC 28-29 เม.ย. ... เฟดอาจใช้มาตรการอัดฉีดสภาพคล่องต่อเนื่อง แม้ตลาดการเงินบางส่วนเริ่มมีเสถียรภาพ.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

7. Journal article
เศรษฐกิจโลกเปลี่ยนไป "World Economy Change?"

by เชษฐา มีมั่งคั่ง.

Source: Money & wealthMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publisher: 2552 [2009]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

8. Journal article
วิตกจริต(เกินเหตุ)

Source: การเงินธนาคารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

9. Journal article
มองกระบวนการนิติบัญญัติสหรัฐผ่านกฎหมายกู้วิกฤตการเงิน.

by ธนกร วรปรัชญากูล.

Source: จุลนิติMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

10. Journal article
วิกฤติเศรษฐกิจขาลงหนีจุดมืด แนะทางออกนักธุรกิจคิดอย่างไร.

by อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล | อนันต์ อัศวโภคิน | ราเชนทร์ พจนสุนทร | ประเสริฐ บุญสัมพันธ์ | ธนินท์ เจียรวนนท์, 2482- | วิเชียร เมฆตระการ | ชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ | ตัน ภาสกรนที, 2502-.

Source: นักธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (3) :

11. Journal article
วิกฤติเศรษฐกิจโลก "ผลดี" ต่ออาเซียนซัมมิทครั้งที่ 14.

by กองบรรณาธิการ (ข่าวช่าง).

Source: ข่าวช่างMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

12. Journal article
การประชุม FOMC 17-18 มี.ค. ... เฟดยังต้องดำเนินนโยบายผ่อนคลายต่อเนื่อง แม้เผชิญกับดักสภาพคล่อง.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

13. Journal article
การจัดการพอเพียง.

by ศิวารัตน์ ณ ปทุม.

Source: Make MoneyMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Other title: Sufficiency Management..Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

14. Journal article
1 ปี เลห์แมน บราเธอร์ส เรียนรู้อะไรจากบทเรียนราคาแพง.

by เฉลิมพร ตันติกาญจนากุล.

Source: Money & WealthMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

15. Journal article
เศรษฐกิจสหรัฐฯ ฟื้นจริงหรือฟื้นหลอก?

by กอบศักดิ์ ภูตระกูล.

Source: Money & wealthMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305