Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
106. Journal article
ฤาถึงคราวเสือเฒ่า ซูฮาร์โต จะสิ้นลาย

by กันยาภรณ์ เผือกวิสุทธิ์.

Source: เนชั่นสุดสัปดาห์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

107. Journal article
เศรษฐกิจอินโดนีเซีย.

by ปรียาลักษณ์ โทณะวณิก.

Source: วารสารเศรษฐกิจ (ธ.กรุงเทพ)Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

108. Journal article
ธนาคารโลกชื่นชมอินโดนีเซีย เสนอเคล็ดสร้างเสถียรภาพเศรษฐกิจ.

Source: ผู้จัดการรายวันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

109. Journal article
สินค้าไทยลู่ทางสดใสในอินโดนีเซีย.

by บุษราคัม ศรีรัตนา | ธเนศ วัฒนกุล.

Source: วารสารส่งเสริมการลงทุนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

110. Journal article
ปู ปู ตัน บาหลี อยู่อย่างยิ่งใหญ่ ตายอย่างมีเกียรติ.

by ธีรภาพ โลหิตกุล, 2501-.

Source: ไฮ-คลาสMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

111. Journal article
เมกะวาตี ซูการ์โนพูตรี คลื่นลูกใหม่ของอินโดนีเซีย

by สุขนิตย์ วรรณรัตน์.

Source: เนชั่นสุดสัปดาห์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

112. Journal article
มรณกรรมของสตรีหมายเลขหนึ่ง อินโดนีเซียกับการเมือง

by วิทยา สุจริตธนารักษ์.

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

113. Journal article
ลัดฟ้าดูโรงกำจัดกากที่อินโดนีเซีย

Source: ฐานเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

114. Journal article
เปิดสาแหรกตระกูล ซูฮาร์โต นักธุรกิจการเมืองที่แท้จริง

by สวงค์ แก่นตาคำ.

Source: เนชั่นสุดสัปดาห์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

115. Journal article
เมฆาวดี แห่งอินโดนีเซีย

by ประชา สันติธรรม.

Source: อาทิตย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

116. Journal article
มุดถ้ำย่ำภูเขาไฟในนิวซีแลนด์และบาหลี

by องอาจ ฤทธิ์ปรีชา.

Source: ไฮ-คลาสMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

117. Journal article
อินโดนีเซีย แผนการลดกฎข้อบังคับทางเศรษฐกิจ ปี 2539.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

118. Journal article
วัฒนธรรมงดงามที่บาหลี

by เกริก ยุ้นพันธ์.

Source: หมอชาวบ้านMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

119. Journal article
ปฎิบัติการ กรกฎาทมิฬ ที่จาการ์ตา ไฉน ซูฮาร์โต จึงหวาดหวั่นสตรีตัวเล็กๆ ถึงเพียงนี้

by สวงค์ แก่นตาคำ.

Source: เนชั่นสุดสัปดาห์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

120. Journal article
การลงทุนในกลุ่มประเทศอาเซียน.

by โสภา คงธนาคมธัญกิจ.

Source: เศรษฐกิจปริทัศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305