Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
สถานการณ์การค้าของเวียดนามในตลาดสหรัฐฯ.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

2. Journal article
เวียดนาม: มังกรน้อยที่รอวันผงาด.

by ทรงฤทธิ์ โพนเงิน.

Source: เนชั่นสุดสัปดาห์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

3. Journal article
เวียดนามหลังการลงนามความตกลงด้านการค้ากับสหรัฐฯ.

by พรรณี เช็งสุทธา.

Source: วารสารส่งเสริมการลงทุนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2544 [2001]Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (2) :

4. Journal article
ยุทธศาสตร์การครองความเป็นเจ้าของสหรัฐอเมริกา (26)

by เศรษฐสยาม.

Source: เนชั่นสุดสัปดาห์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2541 [1998]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

5. Journal article
เมื่อสหรัฐสถาปนาการทูตเต็มขั้นกับเวียดนาม

by ธัญญาทิพย์ ศรีพนา.

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2538 [1995]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

6. Journal article
จาก บิล คลินตัน ถึง เวียดนาม กับความคาดหวังต่อ เอเปค

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2538 [1995]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

7. Journal article
สหรัฐ-เวียดนาม 1965-1995 จากศัตรูสู่พันธมิตร

by ประชา สันติธรรม.

Source: อาทิตย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2538 [1995]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

8. Journal article
ตรุษญวนปีหมู่ทอง เวียดนาม-อเมริกา ตั้งสำนักงานติดต่อ

by จุลชีพ ชินวรรโณ.

Source: วัฏจักรการเมืองMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2538 [1995]Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

9. Journal article
หลังถอนเอ็มบาร์โกเวียดนาม ศูนย์บัญชาการธุรกิจอเมริกันในไทย เคลื่อนไหวคึกคักเป็นพิเศษ

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2537 [1994]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

10. Journal article
วันนี้ที่เวียดนามรอคอย! สหรัฐอเมริกายกเลิก การคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจ

by จุลชีพ ชินวรรโณ.

Source: วัฏจักรการเมืองMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2537 [1994]Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

11. Journal article
เวียดนาม-หลังยกเลิกการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจ

by ประชา สันติธรรม.

Source: อาทิตย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2537 [1994]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

12. Journal article
อนาคตของเวียดนาม หลังสหรัฐเอ็มบาร์โก

by เอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์.

Source: วัฏจักรการเมืองMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2537 [1994]Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

13. Journal article
การประกาศยกเลิก มาตรการปิดกั้นทางเศรษฐกิจการค้าของสหรัฐอเมริกาต่อเวียดนาม สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ กรุงฮานอย

by สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงฮานอย.

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2537 [1994]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

14. Journal article
เวียดนามกับไทย แข่งขันหรือร่วมมือ (1)

by ลิขิต ธีรเวคิน.

Source: วัฏจักรการเมืองMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2537 [1994]Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

15. Journal article
นโยบายสัมพันธ์ของสหรัฐกับอาเซียนและเวียดนาม

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2536 [1993]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305