Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
31. Journal article
ความต้องการที่แท้จริงของประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้.

by อิบราเฮ็ม ณรงค์รักษาเขต | นิเลาะ แวอุเซ็ง | อะห์มัด ยี่สุ่นทรง | กาเดร์ สะอะ | สุทธิศักดิ์ ดือเระ | สุกรี หลังปูเต๊ะ | เกษตรชัย และหีม | มูฮัมหมัดดาวูด บิลร่าหมาน | ปรัศนี หมัดหมาน | ตายูดิน อุสมาน | ตูแวคอลีเย๊าะ กาแบ.

Source: วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Other title: The Needs of people in three southern border provinces.Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

32. Journal article
ความรุนแรง ความขัดแย้งและการก่อการร้าย กับความเข้าใจปัญหา ความขัดแย้งในภาคใต้ของประเทศไทย

by สมชาติ ธรรมศิริ.

Source: รัฐสภาสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (5) :

33. Journal article
รากเหง้าของปัญหา สังคมและวัฒนธรรมชุมชนภาคใต้.

by จรูญ หยูทอง-แสงอุทัย.

Source: ศิลปวัฒนธรรมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

34. Journal article
ภูมิทัศน์พื้นถิ่นของหมู่บ้านชนบทในชุมชนชาวมุสลิมในประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย.

by ศนิ ลิ้มทองสกุล.

Source: วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม/การผังเมือง (Journal of architectural/planning research and studies)Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2549 [2006]; 2549 [2006]Other title: Vernacular landscape in muslim community of Thailand and Malaysia.Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

35. Journal article
ความขมขื่นของคนใต้ ผลกระทบที่เกิดจากความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีผลต่อแนวทางการใช้ยุติธรรมชุมชนหรือยุติธรรมทางเลือก.

by สถาบันวิจัยและพัฒนากฎหมาย.

Source: วารสารสภาทนายความคิดMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2549-2550 [2006-2007]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

36. Journal article
เสียงจากนักธุรกิจชายแดนใต้ เครียด อึดอัด! น่าเบื่อ!!!

by ปิยะโชติ อินทรนิวาส.

Source: ผู้จัดการรายเดือนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

37. Journal article
เขตเศรษฐกิจพิเศษเฉพาะ 3 จังหวัดภาคใต้

by สันติ วิริยะรังสฤษฎ์.

Source: การเงินธนาคารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

38. Journal article
ผลกระทบจากการประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548

by ดวงรัตน์ เลาหัตถพงษ์ภูริ | นวรัตน์ นพคุณ.

Source: รัฐสภาสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

39. Journal article
"ดับไฟใต้" ต้องดับด้วยใจ พล.ท.บัญชร ชวาลศิลป์.

by กตัญญู ประยุกต์ศิลป์.

Source: เนชั่นสุดสัปดาห์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

40. Journal article
สิทธิประโยชน์สำหรับข้าราชการฝ่ายปกครองที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส)

by ฝ่ายพัฒนาระบบบริหารงานปกครอง กลุ่มงานแผนงาน กองวิชาการและแผนงาน.

Source: เทศาภิบาลMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Direck Jayanama Library (2) :

41. Journal article
"พูโล" หรือ "พุงโร".

by บะห์รูน.

Source: เนชั่นสุดสัปดาห์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

42. Journal article
คำสั่งแต่งตั้ง "คณะกรรมการสมานฉันท์แห่งชาติ" คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 104/2548.

Source: วารสารข่าวกฎหมายใหม่Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Availability: Sanya Dharmasakti Library (2) :

43. Journal article
ความเข้าใจเรื่องภาคใต้ : ความท้าทายของปี 2548.

by สุรชาติ บำรุงสุข.

Source: เศรษฐสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

44. Journal article
วิวาทะปฏิรูปการเมืองภาคใต้.

by กองบรรณาธิการ (ฟ้าเดียวกัน).

Source: ฟ้าเดียวกันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

45. Journal article
ปัญหาความไม่สงบเรียบร้อยใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ : ทางออก?.

by นครินทร์ เมฆไตรรัตน์.

Source: เทศาภิบาลMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Direck Jayanama Library (2) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305