Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
31. Journal article
ไทยเข้มแข็ง ไทยยั่งยืน.

by จินดารัตน์ วิริยะทวีกุล.

Source: การเงินการคลังMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

32. Journal article
ประเทศไทยหลังภัยพิบัติทางการเมือง.

Source: ดอกเบี้ยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (1) :

33. Journal article
Productivity แบบองค์รวม : ยุทธศาสตร์อนาคตประเทศ.

by สุภาพร เตวุฒิธนกุล.

Source: Productivity WorldMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (2) :

34. Journal article
เร่งพัฒนาเศรษฐกิจภาคอีสานยกระดับเศรษฐกิจคนส่วนใหญ่ของประเทศ.

by มันทนา สามารถ.

Source: ข่าวช่างMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

35. Journal article
ทิศทางเศรษฐกิจไทยและโลจิสติกส์ 2553.

by อาคม เติมพิทยาไพสิฐ | ดนัย คาลัสซี | สถาพร อมรสวัสดิ์วัฒนา | นพพร เทพสิทธา | วันชัย รัตนวงษ์ | อรุณ บริรักษ์.

Source: Logistics ThailandMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (2) :

36. Journal article
เข้มแข็งอย่างไทย.

by เทพ รุ่งธนาภิรมย์.

Source: Money & wealthMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Other title: The Real Strengths of the Thai People..Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (1) :

37. Journal article
รมว.คลัง ผู้ว่าการแบงก์ชาติ เศรษฐกิจการเงินปี 53.

by กรณ์ จาติกวณิช, 2507-.

Source: การเงินธนาคารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

38. Journal article
รมว. คลัง สั่งตั้งธนาคารชุมชน.

by ลักษณ์ วจนานวัช.

Source: Make MoneyMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (2) :

39. Journal article
แนวคิดสำหรับธุรกิจ ก่อนเศรษฐกิจฟื้นตัว.

by คณิต สินทบ.

Source: eLeaderMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (2) :

40. Journal article
Resetting Thailand ตั้งทิศประเทศไทย.

Source: ThaicoonMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

41. Journal article
4 มาตรการ ฟื้นความเชื่อมั่นศก.ไทย.

by วิทยา กิจชาญไพบูลย์.

Source: Business plusMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (2) :

42. Journal article
สิ่งที่ SMEs ไทยต้องการคือ "โอกาส"

by โสฬส สาครวิศว.

Source: การเงินธนาคารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

43. Journal article
เศรษฐกิจไทยจะกระเทือนขนาดไหนจากปัญหาการเมือง.

by สำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค.

Source: การเงินการคลังMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

44. Journal article
มุมมองภาพรวมประเทศไทยจากผู้แทนสถาบันการเงินระหว่างประเทศ Mr. Jane-Pierre A. Verbiest country director, Asian development bank (ADB) Thailand resident mission.

by กาญจนา ตั้งปกรณ์.

Source: วารสารการเงินการคลังMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

45. Journal article
โทนี่-ชาติศิริ โสภณพนิช ถือหางเสือแบงก์กรุงเทพ โต้มรสุมการเมือง-ฝ่าคลื่นคนเสื้อแดง (ต่อจากฉบับที่แล้ว)

Source: ดอกเบี้ยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305