Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
รมว.คลัง ผู้ว่าการแบงก์ชาติ เศรษฐกิจการเงินปี 53.

by กรณ์ จาติกวณิช, 2507-.

Source: การเงินธนาคารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

2. Journal article
มาตรการการเงินและสถาบันการเงินไทย ในภาวะวิกฤตการณ์เศรษฐกิจ ปี 2552.

by บัณฑิต นิจถาวร.

Source: ธนาคารอาคารสงเคราะห์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

3. Journal article
วิวาทะกับ ธปท.

by วีรพงษ์ รามางกูร.

Source: ประชาชาติธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

4. Journal article
เปิดแผนแม่บทสถาบันการเงิน

Source: การเงินธนาคารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

5. Journal article
ธนาคารกลางกับการเมือง : ศึกษากรณีธนาคารแห่งประเทศไทย

by รัฐกรณ์ นิ่มวัฒนา.

Source: ประชาชาติธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2546 [2003]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

6. Journal article
แก้ 3 กฎฟื้นเศรษฐกิจ

by สันติ วิริยะรังสฤษฎ์.

Source: การเงินธนาคารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2545 [2002]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

7. Journal article
ธปท.ปลดโซ่แบงก์พาณิชย์ดันเงินกู้ SME 2 ล้านล้านขยับ

by ปรีดิยาธร เทวกุล, ม.ร.ว, 2490-.

Source: การเงินธนาคารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2545 [2002]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

8. Journal article
นโยบายการเงิน ของแท้วาระแห่งชาติ

by ธงชัย สันติวงษ์.

Source: กรุงเทพธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2545 [2002]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

9. Journal article
ผ่าแนวคิด เอเอ็มซีแห่งชาติ

Source: กรุงเทพธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2544 [2001]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

10. Journal article
วิธีขึ้นดอกเบี้ยเงินฝาก

by สันติ วิริยะรังสฤษฎ์.

Source: การเงินธนาคารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2544 [2001]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

11. Journal article
โกร่งจี้ทักษิณ บอกความจริงประชาชน ศก.3-5 ปี หมดทางฟื้นชี้แผนกระตุ้น ไร้ผล

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2544 [2001]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

12. Journal article
นโยบายพิสดารแบงก์ชาติใช้ดอกเบี้ยต่ำคุมเงินเฟ้อ.

by สันติ วิริยะรังสฤษฎ์.

Source: การเงินธนาคารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

13. Journal article
เพ่งพินิจวิกฤติชวน หลีกภัยในสายตา ธีรยุทธ บุญมี : วิจารณ์ รัฐบาลประชาธิปัตย์ถึงจุดเสื่อม

by ธีรยุทธ บุญมี, 2493-.

Source: กรุงเทพธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

14. Journal article
ชวลิต : ลอยตัวค่าเงินเป็นนโยบายเพื่อแก้ไขความผิดที่ผ่านมา

by ชวลิต ยงใจยุทธ, 2475-.

Source: กรุงเทพธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

15. Journal article
ขีดเส้นตายแบงก์เข้า 14 สิงหา

Source: กรุงเทพธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305