Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
121. Journal article
แนวโน้มอาคารชุดในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปี 2553-2555.

by ธำรง ปัญญาสกุลวงศ์.

Source: ธนาคารอาคารสงเคราะห์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Other title: Bangkok Metropolitan Region' Condominium Trends, 2010-2012.Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

122. Journal article
รัฐสภาไทยแห่งใหม่กับการขับเคลือนงานก่อสร้าง.

by ชนายุส ตินารักษ์.

Source: ข่าวช่างMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

123. Journal article
France Green Tech เชื่อมพรมแดนความรู้สู้โลกร้อน.

by กองบรรณาธิการ (ข่าวช่าง).

Source: ข่าวช่างMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

124. Journal article
การเปิดรับและผลกระทบของรายการด้านโภชนาการทางโทรทัศน์ที่มีต่อความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของประชาชนในเขตกรุเทพมหานคร.

by ประวีณา ชมภูพันธ์.

Source: วารสารบทความทางวิชการระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรวารสารศาสตร์มหาบัณฑิตMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

125. Journal article
Raising the bar in CSR transforming businesses in Thailand.

by อริญชัย วีรดุษฎีนนท์.

Source: ThaicoonMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

126. Journal article
ทฤษฏีพฤติกรรมและการประยุกต์สำหรับการวิเคราะห์พฤติกรรมการเดินทางในประเทศไทย.

by สุรเมศวร์ พิริยะวัฒน์.

Source: วิศวกรรมสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Other title: Behavioral theories and applications for travel behavior analysia in Thailand.Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

127. Journal article
สัปปายะสภาสถานจากความเชื่อ "ไตรภูมิ" สู่งานสถาปัตย์.

by สิงห์ชัย ทุ่งทอง | เรืองรุจ หงษ์ไทย.

Source: Business plusMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (2) :

128. Journal article
ความต้องการที่อยู่อาศัยของคนกรุงเทพฯ : ยังมีปัจจัยหนุน… แม้มาตรการอสังหาฯจะหมดลง.

Source: กระแสทรรศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

129. Journal article
งานปรับปรุง แผ่นรองคานสะพานเหล็กข้ามทางแยก.

by ธวัชชัย สุวิชา | ทรงชัย เลิศวรสิริกุล.

Source: โยธาสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

130. Journal article
การสำรวจการรับรู้ของผู้ปกครองที่พาบุตรหลานมารับบริการที่คลินิกต่อเนื่องของแพทย์ประจำบ้าน ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี.

by ฉัตต์มณี บัญชรเทวกุล | สุธาทิพย์ เอมเปรมศิลป์ | รวิวรรณ รุ่งไพรวัลย์ | ปริยสุดา เหตระกูล | ธีรารัตน์ ทัศนปิติกูล.

Source: วารสารกุมารเวชศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2553 [2010]Other title: Parents’ perceptions survey of residents’ continuity clinic at Ramathibodi hospital..Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

131. Journal article
แบงก์ไทยรับบททดสอบภารกิจพิเศษ : เยียวยาเหยื่อการเมือง.

Source: ดอกเบี้ยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (1) :

132. Journal article
พฤติกรรมและผลกระทบการใช้อินเทอร์เน็ตของนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร.

by ยุพเรศ วงศ์มีศักดิ์.

Source: วารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมายMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2553 [2010]Other title: The behavior and the effects of internet use among senior-high school students from Bangkok metropolitan administration school.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

133. Journal article
ชะตากรรมคนเสื้อแดงใต้ทัพแกนนำ 2 ปีก.

by ชัยฤทธิ์ ยนเปี่ยม.

Source: ราชดำเนินMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Faculty of Journalism and Mass Communication Library (1) :

134. Journal article
ประตูสีฟ้า ชุมชนคนรักการอ่านย่านเอกมัย.

by พัลลภ สามสี.

Source: ศิลปวัฒนธรรมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

135. Journal article
ค่าใช้จ่ายในกรให้บริการทางการแพทย์ของผู้ป่วยเด็กโรคหืดที่รักษาแลผู้ป่วยในที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์ กรุงเทพมหานาครและวชิรพยาบาล.

by ปนัดดา สุวรรณ.

Source: วชิรเวชสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2553 [2010]Other title: In-patient medical service charge of pediatric patients with asthma at BMA Medical College and Vajira Hospital.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305