Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
226. Journal article
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการฝึกอาชีพเพื่อประชาชนกรณีศึกษาศูนย์ฝึกอาชีพวัดวรจรรยาวาส สำนักงานเขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร.

by มงคล อุลมาร | ศรัทธา คัยนันทน์ | เกรียงศักดิ์ เจริญรัมย์.

Source: จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (1) :

227. Journal article
การสร้างกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองสีเขียวที่ร่มรื่น.

by สุขุมพันธ์ บริพัตร, ม.ร.ว.

Source: ธนาคารอาคารสงเคราะห์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (4) :

228. Journal article
ประสิทธิผลของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการต่อการเลือกโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานครของคนไข้ต่างชาติ.

by รัชนีวรรณ เบ็ญจศิริวรรณ.

Source: จุฬาลงกรณ์วารสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

229. Journal article
พระพุทธชินราช พระพุทธชินศรี และพระศรีศาสดา"จำลอง" ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม.

by พิชญา สุ่มจินดา.

Source: ศิลปวัฒนธรรมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

230. Journal article
มหาวิทยาลัยสร้างสรรค์ ในกระแสเศรษฐกิจสร้างสรรค์.

Source: BrandAgeMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

231. Journal article
"ไม่มีคำนิยามที่ตายตัวสำหรับ Creative University เราต้อง Flexible และ Open" เพชร โอสถานุเคราะห์.

by เพชร โอสถานุเคราะห์ | พยุงศักดิ์ วิริยะบัณฑิตกุล [ผู้เรียบเรียง.].

Source: BrandAgeMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

232. Journal article
2 มหาวิทยาลัย ลด Knowledge Gap.

by สุพิน ธนวัฒน์เสรี.

Source: MBAMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

233. Journal article
การศึกษาหาแนวทางในการป้องกันอาชญากรรมแบบไม่เป็นทางการ : กรณีศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร.

by อุนิษา เลิศโตมรสกุล | ชาญคณิต ก.สุริยะมณี.

Source: วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2552 [2009]Other title: A preliminary study of informal crime prevention : case study of communities in Bangkok Metropolitan.Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

234. Journal article
ถนนนี้อยู่หนใด.

by ปริญญา ตรีน้อยใส | รัชดา โชติพานิช.

Source: ศิลปวัฒนธรรมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

235. Journal article
กลยุทธ์และกระบวนการรณรงค์โครงการ อย.น้อย ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการในเขตกรุงเทพมหานคร.

by สรรเพชญ ภุมรินทร์ | พัชนี เชยจรรยา.

Source: วารสารนิเทศศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

236. Journal article
ลาก่อน "พระอินทร์" วัดกัลยาณมิตร?

by ทัศน์ ทองทราย.

Source: ศิลปวัฒนธรรมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

237. Journal article
ความชุกของภาวะซึมเศร้าในพยาบาลของโรงพยาบาลศรีนครินทร์.

by เจษฎา ทองเถาว์ | นิรมล พัจนสุนทร | ชูศรี คูชัยสิทธิ์ | สุชาติ พหลภาคย์.

Source: วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2552 [2009]Other title: The prevalence of depression among the nurses of Srinagarind Hospital..Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

238. Journal article
สนามกอล์ฟ-สนามหลวง.

by ส. สีมา.

Source: ศิลปวัฒนธรรมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

239. Journal article
ครัวเจ๊ง้อ สำเร็จได้เพราะฝีมือ และการบริหารจัดการที่ดี.

by ณัฐพัทธ์ ยิ้มเจริญ.

Source: ThaicoonMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

240. Journal article
บริหารมหานครโลก ยุคนคราภิวัตน์.

by อนิวัตร ประกิจวรพงษ์ | เรืองรุจ หงษ์ไทย | ภาณุพงษ์ วงษ์รอด | อนันต์ ยศพลวัฒน์ | ธันยธร ชาติสะออง | ไมเคิล บลูมเบิร์ก | โคลเวอร์ มัวร์ | ลี เมียง บัก | สุขุมพันธุ์ บริพัตร | อภิรักษ์ โกษะโยธิน | พิจิตต รัตตกุล.

Source: Business.comMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305