Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
256. Journal article
คำทำนายเรื่องน้ำท่วมกับการเตรียมรับมือ "กรุงเทพฯกำลังจะจมน้ำ"

by พนิดา สงวนเสรีวานิช.

Source: ศิลปวัฒนธรรมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

257. Journal article
ทัศนคติของผู้ชมที่มีต่อภาพลักษณ์ของกะเทยที่ปรากฏในสื่อโทรทัศน์ : ศึกษาเฉพาะนักศึกษาปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานคร.

by นันทชา สำโรง.

Source: วารสารศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Faculty of Journalism and Mass Communication Library (1) :

258. Journal article
รถไฟฟ้า กลยุทธ์หาเสียงทุกรัฐบาลคนกรุงฯ ฝันกลางวันรอคอยคำตอบ.

by พิพัฒน์ นวสวัสดิ์.

Source: ข่าวช่างMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

259. Journal article
วัดกำลังซื้อ.

Source: การเงินธนาคารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

260. Journal article
พฤติกรรมการอ่าน การใช้ประโยชน์ และความพึงพอใจจากพระคริสตธรรมคัมภีร์ของคริสเตียนไทยในเขตกรุงเทพมหานคร.

by สุมาลี แซ่เตีย.

Source: วารสารศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Faculty of Journalism and Mass Communication Library (1) :

261. Journal article
ภาพลักษณ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

by ประภาส ทรงหงษา.

Source: วารสารศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Faculty of Journalism and Mass Communication Library (1) :

262. Journal article
การทำนายมลพิษทางอากาศจากทางพิเศษในกรุงเทพมหานครด้วยแบบจำลองเชิงสถิติและการจำลองเหตุการณ์แบบมอนติคาร์โล.

by นิรันดร์ คงฤทธิ์ | สุดจิต ครุจิต.

Source: วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนาMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2552 [2009]Other title: Prediction of air pollutants from expressway in Bangkok using statistical models and Monte Carlo simulation.Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

263. Journal article
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทำงานและความผูกพันต่อองค์การของพนักงานการไฟฟ้านครหลวงแห่งประเทศไทย (เขตคลองเตย)

by วัศยาภร สินพูล.

Source: จุฬาลงกรณ์วารสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

264. Journal article
ความชุกของภาวะพุทธิปัญญาเสื่อมระยะแรก และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ในผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่ติดเชื้อเอชไอวีในคลินิกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ และคลินิกภูมิคุ้มกัน ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์.

by ไพศาล แดงพัฒนพงศ์ | สุขเจริญ ตั้งวงษ์ไชย.

Source: จุฬาลงกรณ์เวชสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2552 [2009]Other title: Prevalence of mild cognitive impairment and related factors in HIV-infected adult patients at Sexually Transmitted Disease Clinic and Immunology Clinic of King Chulalongkorn Memorial Hospital.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

265. Journal article
การพัฒนาพื้นที่โล่งในเขตเมืองเพื่อการแก้ปัญหาปรากฏการณ์เกาะความร้อน : กรณีศึกษาบริเวณถนนสีลม กรุงเทพมหานคร.

by พรรณฑิภา สายวัฒน์ | กฤตพร ห้าวเจริญ.

Source: วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม/การผังเมืองSource: Journal of Architectural/Planning Research and StudiesMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2552 [2009]; 2552 [2009]Other title: Development of downtown open space to mitigate urban heat island effect : a case study of Silom Road, Bangkok.Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

266. Journal article
สวนสาธารณะและพื้นที่สีเขียวของ กทม. : อดีต - ปัจจุบัน - อนาคต.

by ปิยะธิดา ช่วงมณี.

Source: ธนาคารอาคารสงเคราะห์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (4) :

267. Journal article
โอสถศาลาหมอบรัดเลย์ จิตรกรรมฝาผนังสมัยรัชกาลที่ 3 : การค้นพบใหม่ที่วัดกัลยาณมิตร ฝั่งธนบุรี.

by ธัชชัย ยอดพิชัย.

Source: ศิลปวัฒนธรรมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

268. Journal article
ความตระหนักของประชาชนผู้ใช้โทรศัพท์มือถือในกรุงเทพมหานคร ต่อมลพิษสิ่งแวดล้อมจากการทิ้งซากโทรศัพท์มือถือและแบตเตอรี่เสื่อมสภาพ.

by พรทิพย์ ชิณสงคราม.

Source: BU Academic ReviewMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2552 [2009]Other title: The awareness of mobile phone users in the Bangkok Metropolis of environment pollution caused by the disposal of mobile phones and their batteries.Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (1) :

269. Journal article
ปัจจัยคัดสรรที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร.

by นวมินทร์ สวิระสฤษดิ์ | สุดสบาย จุลกทัพพะ | กอบหทัย สิทธิรณฤทธิ์.

Source: วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2552 [2009]Other title: The selected factors related to quality of life of elderly people in Bangkok..Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

270. Journal article
เปิดโลกนวราตรี ณ วัดวิษณุ.

by วิชญดา ทองแดง.

Source: สารคดีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305