Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
The efficacy of lower uterine segment compression for prevention of early postpartum hemorrhage after vaginal delivery.

by Wanchai Chantrapitak | Kamol Srijuntuek | Renu Wattanaluangarun.

Source: จดหมายเหตุทางแพทย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: English Summary language: English, Thai Publisher: 2554 [2011]Other title: ประสิทธิผลของการกดมดลูกส่วนล่างเพื่อป้องกันภาวะตกเลือดหลังคลอดระยะแรก.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

2. Journal article
Family leader empowerment program using participatory learning process for Dengue vector control.

by Veerapong Pengvanich.

Source: จดหมายเหตุทางแพทย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: English Summary language: English, Thai Publisher: 2554 [2011]Other title: การสร้างพลังแกนนำครอบครัวโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมต่อการควบคุมพาหะนำโรคไข้เลือดออก.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

3. Journal article
HIV prevention with positives and disclosure of HIV status : practice and views of Thai healthcare providers.

by Sakchai Chaiyamahapurk | Supasit Pannarunothai | Tawesak Nopkesorn.

Source: จดหมายเหตุทางแพทย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: English Summary language: English, Thai Publisher: 2554 [2011]Other title: การป้องกันในผู้ติดเชื้อเอชไอวีและการเปิดเผยผลเลือดต่อคู่นอน : การปฏิบัติและความคิดเห็นจากผู้ให้บริการสุขภาพ.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

4. Journal article
The effects of a constipation prevention program on incidence and severity of constipation in hospitalized elderly with hip surgery.

by พวงผกา มั่นหมาย | สุภาพ อารีเอื้อ | พรรณวดี พุธวัฒนะ | วิโรจน์ กวินวงศ์โกวิท.

Source: วารสารพยาบาลศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: English Summary language: Thai, English Publisher: 2554 [2011]Other title: ผลของโปรแกรมการป้องกันอาการท้องผูก ต่ออุบัติการณ์ระดับความรุนแรงของอาการท้องผูกในผู้สูงอายุที่เข้ารับการผ่าตัดกระดูกสะโพก..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

5. Journal article
Expectations, experiences and attitudes of orthopedic patients undergoing arthroscopic cruciate ligament reconstruction toward postoperative pain and its management.

by Sasikaan Nimmaanrat | Boonsin Tangtrakulwanich | Thunchanok Wanasuwannakul | Thanarat Boonriong.

Source: จดหมายเหตุทางแพทย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: English Summary language: English, Thai Publisher: 2553 [2010]Other title: ความคาดหวัง ประสบการณ์ และเจตคติของผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ที่รับการผ่าตัดสร้างเอ็นไขว้หน้าข้อเท้า โดยการส่องกล้องต่อความปวดหลังการผ่าตัด และการระงับปวด.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

6. Journal article
Efficacy of symptomatic control of knee osteoarthritis with 0.0125% of capsaicin versus placebo.

by Weerachai Kosuwon | Winai Sirichatiwapee | Tweechok Wisanuyotin | Polsak Jeeravipoolvarn | Wiroon Laupattarakasem.

Source: จดหมายเหตุทางแพทย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: English Summary language: English, Thai Publisher: 2553 [2010]Other title: ประสิทธิผลด้านการควบคุมอาการข้อเข่าเสื่อมด้วยยาแคปไซซิน0.0125%เปรียบเทียบกับยาหลอก.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

7. Journal article
Prevalence estimation of three breast cancer screening methods among northeastern women in Thailand.

by Sutthi Jareinpituk | Chukiat Viwatwongkasem | Surintorn Kalampakorn | Supanee Sriamporn Promthet | Pratana Satitvipawee.

Source: วารสารสาธารณสุขศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: English Summary language: Thai Publisher: 2552 [2009]Other title: การประมาณความชุกการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมของสตรี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

8. Journal article
Caregiver and child management behaviors and quality of life for children with Asthma.

by Apawan Nookong | Somying Kosawanon | Sudarat Suwantawakup | Chutintorn Chinda.

Source: วารสารพยาบาลศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: English Summary language: Thai, English Publisher: 2552 [2009]Other title: พฤติกรรมการจัดการดูแลแลคุณภาพชีวิตของเด็กโรคหืด.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

9. Journal article
Effectiveness of transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) on post-laminectomy and dissectomy pain : Preliminary study.

by Kwanyupa Sukonthamarn | Naruporn Chaiprakit | Areerat Suputtitada | Taweechai Tejapongvorachai | Supranee Niruthisard.

Source: จุฬาลงกรณ์เวชสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: English Summary language: Thai Publisher: 2552 [2009]Other title: ผลในการลดปวดหลังผ่าตัดกระดูกสันหลังด้วยเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าชนิด TENS..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

10. Journal article
Knowledge, attitude and practice of dengue fever prevention among the people in male Maldives.

by Nahida Ahmed | Surasak Taneepanichskul.

Source: วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: English Summary language: English, Thai Publisher: 2551 [2008]Other title: ความรู้ เจตคติและการปฏิบัติในการป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชนในเมืองมาลี ประเทศมัลดีฟ..Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

11. Journal article
A model for diabetic retinopathy screening in communities in Thailand.

by Suravit Techathuvanan | Paisan Ruamviboonsuk | สุรวิทย์ เตชธุวานันท์.

Source: วารสารวิชาการสาธารณสุขSource: Journal of Health ScienceMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: English Summary language: English, Thai Publisher: 2551 [2008]Other title: รูปแบบการคัดกรองโรคจอตาจากเบาหวานในชุมชนของประเทศไทย..Online access: Full Text (See each chapter,click Bookmarks) Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

12. Journal article
Preventive behaviors regarding foot ulcers in diabetes type II patients at BMA health center no.48, Bangkok, Thailand.

by Son Young Kim | Prathurng Hongsranagon.

Source: วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: English Summary language: English, Thai Publisher: 2551 [2008]Other title: พฤติกรรมป้องกันสุขภาพเรื่อง การดูแลแผลที่เท้า ในผู้ป่วยนอกที่เป็นโรคเบาหวาน แบบสองที่มารับการรักษาที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 กรุงเทพมหานคร..Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

13. Journal article
Assessment of Knowledge, Attitude and Practice Regarding Malaria Prevention towards Karen Ethnic Group in Umpiem Mai Refugee Camp, Phobphra District, Tak Province.

by Wahwahpaw Phensaengngam | Pongchai Harnyuttanakorn | Naowarat Kanchanakhan.

Source: วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: English Summary language: Thai Publisher: 2551 [2008]Other title: การประเมินความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติในการป้องกันโรคมาลาเรียในกลุ่มชนชาวกะเหรี่ยงในค่ายผู้อพยพอุมเปี้ยมใหม่ ตำบลพบพระ จังหวัดตาก..Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

14. Journal article
Factors associated with HIV/AIDS preventive behavior among high school students in Dongda District, Hanoi, Vintnam.

by Pimsurang Taechaboonsermsak | Tuan, Luu Ho Thanh | Suporn Apinuntavech | พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์.

Source: วารสารสาธารณสุขศาสตร์Source: Journal of Public HealthMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: English Summary language: English, Thai Publisher: 2551 [2008]Other title: ความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อ HIV/AIDS ของเด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ในอำเภอดองดา เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม..Online access: Full Text (See each chapter,click Bookmarks) Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

15. Journal article
Impact of Thai "War-on-Drug" policy upon health care services and HIV prevention among Southern drug injections in Songkhla Province.

by Pajongsil Perngmark | Suphak Vanichseni | Celentano, David D | ผจงศิลป์ เพิงมาก.

Source: วารสารวิชาการสาธารณสุขSource: Journal of Health ScienceMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: English Summary language: English, Thai Publisher: 2550 [2007]Other title: การรับรู้ผลกระทบนโยบายปราบปรามยาเสพติดต่อการให้บริการบำบัดรักษาและการป้องกันการแพร่เชื้เอชไอวี ในกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติด (ชนิดฉีด) ณ หน่วยบำบัดยาเสพติดแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลา..Online access: Full Text (See each chapter,click Bookmarks) Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305