Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
106. Journal article
9 วิธี แก้ปวดเมนส์อย่างง่าย.

by สาทิส อินทรกำแหง.

Source: ชีวจิตMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

107. Journal article
การรักษาเนื้อเยื่อในฟันน้ำนมด้วยยาปฏิชีวนะผสม 3 ชนิด.

by อุบลวรรณ ธีระพิบูลย์.

Source: เชียงใหม่ทันตแพทยสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2555 [2012]Other title: Pulp therapy in primary teeth with three mix antibiotics.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

108. Journal article
Treatment of laryngopharyngeal reflux : a comparison between domperidone plus omeprazole and omeprazole alone.

by Niran Hunchaisri.

Source: จดหมายเหตุทางแพทย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: English Summary language: English, Thai Publisher: 2555 [2012]Other title: การประเมินผลการใช้ยา domperidone ร่วมกับ omeprazole ในการรักษาผู้ป่วยกรดไหลย้อนเข้าคอ.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

109. Journal article
CT appearances of post-radiation livers in patients with unresectable cholangiocarcinoma.

by Piyaporn Apisarnthanarak | Krongkan Kanchanarat | Kobkun Muangsomboon | Walailak Chaiyasoot | Nantakan Ieumwananonthachai | Pittayapoom Pattaranutaporn.

Source: จดหมายเหตุทางแพทย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: English Summary language: English, Thai Publisher: 2555 [2012]Other title: ลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ของตับ หลังการรักษาโดยการฉายรังสีในผู้ป่วยมะเร็งทางเดินน้ำดีที่ไม่สามารถผ่าตัดได้.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

110. Journal article
Skin toxicity and cosmetics after hypofractionated whole breast irradiation for early breast cancer.

by Kitwadee Saksornchai | Prayuth Rojpornpradit | Kanjana Shotelersak | Chawalit Lertbutsayanukul | Chakkapong Chakkabat | Tassapong Raiyawa.

Source: จดหมายเหตุทางแพทย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: English Summary language: English, Thai Publisher: 2555 [2012]Other title: การศึกษาผลข้างเคียงและความสวยงามของเต้านม ภายหลังการฉายรังสีแบบเพิ่มปริมาณรังสีแต่ละครั้งแต่จำนวนน้อยลง ควบคู่กับฉายเพิ่มปริมาณที่ก้อนมะเร็งในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะเริ่มต้น.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

111. Journal article
การเปรียบเทียบค่าปริมาณรังสีดูดกลืนของสารรังสีไอโอดีน-131 ในปอด จากการคำนวณด้วยวิธีการวัดจากภาพสแกนสองมิติ และโปรแกรมรังสีคณิต OLINDA.

by จินตนา อุ่นจันทร์ | มลฤดี เอกมหาชัย | นงลักษณ์ วิลาสเดชานนท์.

Source: วารสารเทคนิคการแพทย์เชียงใหม่Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: English Summary language: English, Thai Publisher: 2555 [2012]Other title: Comparison of calculated I-131 lung absorbed dose by quantitative 2 dimensional scan images and OLINDA dosimetry program.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

112. Journal article
การผ่าตัดมะเร็งเต้านมแบบสงวนเต้านมโดยใช้วิดีโอช่วย.

by สมฤทธิ์ มหัทธโนบล.

Source: สงขลานครินทร์เวชสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2555 [2012]Other title: Video-assisted breast conservation surgery for breast cancer.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

113. Journal article
2 ตัวช่วยชะลอเข่าเสื่อม.

by ศรันยา กตัญญูวงศ์.

Source: ชีวจิตMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

114. Journal article
การรักษาผู้ป่วยสูงอายุที่มีหัวแม่เท้าเอียงผิดรูป (Hallux valgus) ด้วยวิธี Resection hemiarthroplasty บริเวณ First metatarsal head.

by สมคิด ชัยชาญกุล.

Source: วารสารโรงพยาบาลชลบุรีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2555 [2012]Other title: The treatment of Hallux valgus in elderly patients with Resection hemiarthroplasty of the First metatarsal head..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

115. Journal article
การศึกษาอุบัติการณ์และการรักษาผู้ป่วยที่ถูกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกัด โรงพยาบาลบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี.

by สุรกาญจน์ แมนเมือง.

Source: วารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2555 [2012]Other title: Incidence and mammal bite treatment in Banphue hospital, Udonthani province..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

116. Journal article
ผลการพัฒนาระบบการส่งต่อและการดูแลผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (STEMI) เครือข่ายจังหวัดอุดรธานี.

by นารี แซ่อึ้ง.

Source: วารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2555 [2012]Other title: Outcomes of developmentary referral and care systems of acute ST elvation myocardial infarction (STEMI) pateints in Udonthani province network.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

117. Journal article
การศึกษาประสิทธิภาพของ 649 นาโนเมตร แฟรกชันนอลคิวสวิชรูบี้เลเซอร์ ในการรักษาฝ้าในคนไทย.

by สรวลัย รักชาติ | วิวัฒน์ ก่อกิจ | รัชต์ธร ปัญจประทีป.

Source: วารสารโรคผิวหนังMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2555 [2012]Other title: Efficacy of 694 nm fractional Q-switched ruby laser for treatment of melasma in Thai.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

118. Journal article
โรคสะเก็ดเงิน.

by พรทิพย์ ภูวบัณฑิตสิน.

Source: Health TodayMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

119. Journal article
วัคซีนต้านมะเร็งวาระสุดท้ายของมะเร็งกำลังมาถึง.

by นริศ เจนวิริยะ.

Source: Health TodayMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

120. Journal article
Skin manifestation of Thai HIV infected patients in HAART era.

by Preawphan Punyaratabandhu | Wisit Prasithsirikul | Pornchai Jirachanakul.

Source: จดหมายเหตุทางแพทย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: English Summary language: English, Thai Publisher: 2555 [2012]Other title: โรคทางระบบผิวหนังของผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวี หลังได้รับยาต้านไวรัสในประเทศไทย.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305