Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
61. Journal article
Outcome of carotid artery stenting in asymptomatic and asymptomatic carotid artery stenosis patients in Siriraj Hospital.

by Isara Santaannop | Suwatchai Pornratanarangsi.

Source: จดหมายเหตุทางแพทย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: English Summary language: English, Thai Publisher: 2555 [2012]Other title: ผลลัพธ์ของการใส่ขดลวดคาโรติดในผู้ป่วยหลอดเลือดแดงคาโรติดตีบที่มีอาการและไม่มีอาการในโรงพยาบาลศิริราช.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

62. Journal article
C-reactive protein as a monitor of chemotherapy response in advanced non-small cell lung cancer (CML study)

by Vichien Srimuninnimit | Sarppasit Ariyapanya | Akarin Nimmannit | Suwimon Wonglaksanapimon | Charuwan Akewanlop | Nopadol Soparattanapaisarn.

Source: จดหมายเหตุทางแพทย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: English Summary language: English, Thai Publisher: 2555 [2012]Other title: การติดตามการรักษาด้วยค่าซีอาร์พีในผู้ป่วยมะเร็งปอดชนิดที่ไม่ใช่เซลล์ขนาดเล็กในระยะลุกลามที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบำบัด.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

63. Journal article
การตรวจเส้นเลือดฝอยขอบเล็บในเวชปฏิบัติ.

by พีระวัฒน์ บุนยตีรณะ | ไพจิตต์ อัศวธนบดี | สุมาภา ชัยอำนวย | พงศ์ธร ณรงค์ฤกษ์นาวิน.

Source: วารสารโรคข้อและรูมาติสซั่มMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2555 [2012]Other title: Nailfold capillaoscopy in clinical practice.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

64. Journal article
ดนตรี...ยาวิเศษของผู้สูงอายุ.

by บัณฑิต อึ้งรังษี.

Source: Health TodayMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

65. Journal article
ความชุกและปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเกิดอาการเท็มโพโรแมนดิบิวลาร์ดิสออเดอร์ในกลุ่มนักดำน้ำไทยกลุ่มหนึ่ง.

by พนมกร วานิชชานนท์ | ถนอมศรี อนันต์วรณิชย์ | ธีรนุช สัณหรัติ | สิรินาถ มนัสไพบูลย์.

Source: วารสารทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2555 [2012]Other title: Prevalence and factors associated with symptoms of temporomandibular disorders in a group of Thai scuba divers.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

66. Journal article
การคงอยู่ในชนบทและในราชการของแพทย์ภายหลังการเพิ่มค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานที่ชนบท.

by นงลักษณ์ พะไกยะ | สัญญา ศรีรัตนะ | กฤษฎา ว่องวิญญู | จิราภรณ์ หลาบคำ | วรางคณา วรราช.

Source: วารสารวิจัยระบบสาธารณสุขMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2555 [2012]Other title: Impacts of financial measures on retention of doctors in rural and public health facilities..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

67. Journal article
กินอาหารแบบไหนเสี่ยงมะเร็งต่อมน้ำเหลืิอง.

by ชมนาด.

Source: ชีวจิตMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

68. Journal article
เสาวนาคุณหมอชื่อดัง "เม็ดลำไย กับเข่าเสื่อม"

by สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) สวท.

Source: Health TodayMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

69. Journal article
แนวทางการจ่ายยาสูดพ่นชนิดผงแห้งแก่ผู้ป่วยโรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ณ แผนกจ่ายยาผู้ป่วยนอก.

by กานต์ชนก มะลิพันธุ์ | วัลลี เกาะปินะ | ชนิดา พงษ์พานิช | อรรถการ นาคำ.

Source: สงขลานครินทร์เวชสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2555 [2012]Other title: Dispensing guideline of dry power inhaler for asthmatic and chornic obstructive pulmonary disease patients at out-patient dispensing department.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

70. Journal article
การศึกษาการใช้เครื่องมือประเมินภาวะถอนพิษสุราของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลอุตรดิตถ์.

by เบญจมาพร บัวหลวง | สุกัญญา เตซะสุวรรณา | เยาวรัตน์ ทองโม้.

Source: วารสารโรงพยาบาลอุตรดิตถ์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2554 [2011]Other title: Alcohol withdrawal scale used by prfessional nurse in Uttaradit hospital.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

71. Journal article
การเกิดภาวะหอบหืดรุนแรงเฉียบพลันในผู้ป่วยเด็กโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก พ.ศ. 2548 ถึง พ.ศ. 2554.

by สินีนาฏ คนธรรพ์ | ทำนบ ตัณนิติศุภวงษ์.

Source: วารสารกุมารเวชศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Other title: Children with severe acute asthma in buddhachinaraj Phitsanlok hospital between 2005-2011..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

72. Journal article
8 Beauty solutions ลดอักเสบ ลดริ้วรอย.

by สายชลี ทาบโลกา.

Source: ชีวจิตMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

73. Journal article
การตรวจเรือและออกใบสำคัญรับรองตามพิธีสาร ค.ศ. 1988 แก้ไขอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเล ค.ศ. 1974

by นรนารถ ชอบผล.

Source: วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Other title: Ship survey and certification under protocol of 1988 relating to the International Convention for the Safety of Life at Sea 1974.Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

74. Journal article
Radiation-related vocal fold palsy in patients with head and neck carcinoma.

by Pariyanan Jaruchinda | Somjin Jindavijak | Natchavadee Singhavarach.

Source: จดหมายเหตุทางแพทย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: English Summary language: English, Thai Publisher: 2555 [2012]Other title: ภาวะสายเสียงเป็นอัมพาตหลังการฉายแสงรังสีรักษาในผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและลำคอ.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

75. Journal article
การศึกษาอาการทางคลินิกและผลการรักษาในผู้ป่วย เด็กโรคติดเชื้อในสมอง โรงพยาบาลเลิดสิน.

by พวงทอง บุณยธรรมา.

Source: วารสารกุมารเวชศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2555 [2012]Other title: Cerebral infection in Pediatric patient Lerdsin Hospital..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305