Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
91. Journal article
ความรู้ พฤติกรรมเสี่ยงและความคิดเห็นต่อการติดเชื้อเอ็ชไอวีในกลุ่มนักเรียนและครูในโรงเรียนผู้พิการทางการได้ยินและสื่อความหมาย โครงการนำร่องภาคใต้ตอนล่าง.

by ราตรี ศิริศรีตรีรักษ์ | นวลตา อาภาคัพภะกุล | หทัยรัตน์ ศรีชัยชนะ | นิ่มอนงค์ ไทยเจริญ.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2555 [2012]Other title: Knowldge on risk behavior and opinion on HIV/AIDS infection among the students and teachers in the school for the deaf, a pilot study in lower Southen of Thailand.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

92. Journal article
ไวอาก้าหิมาลัย.

by หนอนเว็บ.

Source: Business plusMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (2) :

93. Journal article
Easy excercise ได้แอนติออกซิแดนต์ ชะลอวัย.

by สายชลี ทาบโลกา.

Source: ชีวจิตMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

94. Journal article
ออกกำลังกายคลายข้ออักเสบ.

by สมพัฒน์ จำรัสโรมรัน.

Source: Health TodayMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

95. Journal article
ผลของยาแก้ปวดกลุ่มมอร์ฟีนต่อความสำเร็จของการตรวจ และรักษาความผิดปกติของระบบทางเดินน้ำดี และตับอ่อนด้วยการใช้กล้องส่อง.

by ผกาพร ชมภูใบ.

Source: วารสารโรงพยาบาลอุตรดิตถ์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2554 [2011]Other title: Effects of opioids to success rate of endoscopic retrograde cholangio-pancreatography (ERCP).Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

96. Journal article
กินลดสิว.

by สายชลี ทาบโลกา.

Source: ชีวจิตMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

97. Journal article
คุณหมอแนะ...เมล็ดลำไยต้านเข่าเสื่อม..เจ๋ง.

by กองบรรณาธิการ (Health Today).

Source: Health todayMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

98. Journal article
การศึกษาประสิทธิภาพของยา GPO-L-ONE ในการรักษาผู้ป่วยเด็กโรคโลจิตจางธาลัสซีเมียที่มีภาวะเหล็กเกินในโรงพยาบาลชลบุรี.

by สุรีย์พร ชิงนวรรณ์ | เกศดา จันทร์สว่าง.

Source: วารสารโรงพยาบาลชลบุรีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2555 [2012]Other title: Efficacy of GPO-L-ONE in treatment of thalassemic pediatric patients with iron overloaded at Chonburi province..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

99. Journal article
หลักกฎหมายระหว่างประเทศและประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการขนส่งวัสดุนิวเคลียร์และความรับผิดที่เกิดขึ้นจากการขนส่ง.

by ขอบฟ้า นันทโรจนาพร.

Source: วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Other title: Principles of international law and legal problems of nuclear materials transportation and the liability arising therefrom.Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

100. Journal article
ผลของโปรแกรมการจัดการตนเอง ต่อความเหนื่อยล้า ในผู้สูงอายุโรคมะเร็งเต้านมที่ได้รับยาเคมีบำบัด.

by สุจิตรา มลิลา.

Source: วารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2555 [2012]Other title: The effect of self-management program on fatigue in older person with breast cancer who receiving chemotherapy.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

101. Journal article
สูตรยาต้านวัณโรคหลังผู้ป่วยเกิดภาวะตับอักเสบระหว่างรักษาวัณโรคในสถาบันบำราศนราดูรปี 2548-2552

by ถิรนันท์ กลัดพ่วง.

Source: วารสารควบคุมโรคMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2555 [2012]Other title: Tuberculosis treatment regiments in patients experiencing liver toxicity due to short course chemotherapy at Bamrasnaradura infectious disease institute.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

102. Journal article
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการรักษาและความปลอดภัยของยาขี้ผึ้งทาโครไลมัส 0.1% และยาทาชนิดครีมไฮโครคอร์ติโซน 2% ของโรคสะเก็ดเงินที่ใบหน้าในผู้ป่วยวัยผู้ใหญ่ระยะเวลา 8 สัปดาห์ โดยมีกลุ่มควบคุมแบบสุ่ม.

by สมศักดิ์ โตวณะบุตร | พู่กลิ่น ตรีสุโกศล.

Source: วารสารโรคผิวหนังMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2555 [2012]Other title: Comparison study of tacrolimus ointment 0.1% and topical hydrocortisone cream 2% for treatment of facial psoriasis in adult patient: a 8-week randomized controlled trial.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

103. Journal article
การเปรียบเทียบผลการขยับข้อต่อร่วมกับการเคลื่อนไหวข้อต่อด้วยเทคนิคมูลลิแกน กับการรักษาแบบดั้งเดิมในผู้ป่วยปวดไหล่ที่จำกัดการเคลื่อนไหว.

by สกุลรัตน์ อัศวโกสินชัย.

Source: วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้าMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2555 [2012]Other title: Comparisons between the mulligan's mobilization with movement technique and convention therapy in pain-limited shoulders..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

104. Journal article
ผลของโปรแกรมการจูงใจเพื่อการป้องกันการเกิดแผลเบาหวานที่เท้า ต่อพฤติกรรมการดูแลเท้าของผู้สูงอายุโรคเบาหวานที่มีภาวะเส้นประสาทส่วนปลายเสื่อม.

by เพชรัตน์ เขตกระโทก | จิราพร เกศพิชญวัฒนา.

Source: วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2555 [2012]Other title: The effect of diabetic foot ulcer protection motivation program on foot care behaviors of diabetic peripheral neuropathy in diabetes elderly patients..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

105. Journal article
ผลการคัดเลือกรายงานวิจัยยา losartan ในโรค diabetic nephropathy เพื่อเข้าบัญชียาหลักแห่งชาติ ระหว่างเลาขานุการ กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในคณะำงานผู้เชี่ยวชาญแห่งชาติด้านการคัดเลือกยา สาขาโรคไตและทางเดินปัสสาวะ.

by ณรงค์ศักดิ์ วัชโรทน | นิพันธ์ สุขแสนสำราญ | เกรียง ตั้งสง่า | วรรณนิษา เถียรทวี | วรสุดา ยูงทอง.

Source: วารสารกรมการแพทย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2555 [2012]Other title: Comparison the difference of resulths of the paper selected process of drug selection for The national list of essential drug (์NLED) between secretaries and experts in The national expert panel on kidney and urological diseases for NLED selection: to study research papers which treament diabetic nephropathy with losartan..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305